Pohané Zemi

Ovčí studánka našla patrona

Budimír

V neděli 2. 6. 2019 se několik z nás s citem ke krajině sešlo „na zavolanou“ k obstarání prostoru kolem Ovčí studánky a napajedla s vílou Voděnkou v Divoké Šárce. Její kámen spolu s křemenným oltářem dodali před několika lety Fíba a Frostík z Pohanského kruhu. Bylo třeba zušlechtit prostor kolem samotného zastřešení studánky a čekal nás i nelehký úkol přemístit Voděnčin kámen na dotek vody, jak zamýšlel tesař Fíba.

Jak lidé přicházeli na místo, přidávali ruce k dílu, místo se začalo rychle proměňovat a brzy jsme se dostali do stavu, kdy před námi stálo posunutí kamene. Obavy, že s ním nehneme, jsme překonali prostým vetováním prohlášení a jali se díla.

Nutno podotknout, že i když úmysl… číst dál

Dejme sejčkům na budku!

Česká pohanská společnost z.s., vyhlašuje u příležitosti letošního svátku zimního slunovratu novou sbírkovou akci pro členy ČPS na podporu záchrany sýčka obecného v české přírodě. Ať dávný společník moudré Bohyně Atény z našich krajů nezmizí!

fb, g plus, web banner cps-01

Před dvěma lety jsme v ČPS započali tradici příspěvkem pro sýčka v Záchranné stanici na Makově. Letos jsme se rozhodli v naší snaze posunout od záchrany jednoho exempláře k podpoře záchrany celé populace.

Z vašich mimořádných členských příspěvků, které odešlete na náš transparentní účet 2400237583/2010 s variabilním symbolem 484, podpoříme výrobu a instalaci hnízdní budky pro sýčka ve volné… číst dál

Pohanské kořeny uctívání pramenů a studánek

Jarmila Cikánková

Na přelomu let 2013 a 2014 Česká pohanská společnost navázala spolupráci s Odborem rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hlavního města Prahy na projektu Pražské studánky. Vybrali jsme jednu z více než 160 studánek, registrovaných na území Prahy a zavázali jsme se pečovat o ni vlastními silami. Za první novodobou pohanskou studánku v Praze jsme vybrali Ovčí studánku, nacházející se v přírodním parku Šárka, v bezprostřední blízkosti bývalého slovanského hradiště. I když byla studánka zaznamenaná teprve před několika lety a o její existenci v minulosti nejsou záznamy, nachází se na krásném místě prosyceném pohanskou historií. Magistrát zde v současnosti… číst dál

Země zpívá. Pod Lipskou horou rozhodně.

Jarmila Cikánková

O druhém zářijovém víkendu jsme se připojili k dlouholeté tradici a vyrazili jsme se sdružením Arnika kosit louky do Českého Středohoří. Akce, jejíž osud visel kvůli počasí na vlásku, se nakonec vydařila. Následující reportáž berte jako upoutávku, protože příští rok Pohané Zemi pod Lipskou horou opět nebudou chybět.

Země zpívá. Pod Lipskou horou rozhodně.

Země česká mě dostane. Pokaždé, když si začnu myslet, že už ji trochu znám.

Na kosení louky pod Lipskou horou jsem se těšila už dlouho. Vzpomínala jsem přitom na dětství a „starú mamu“ se kterou jsem senoseče zažívala jako dítě – neopakovatelná vůně posekané podtatranské louky a vše… číst dál

Tým Bořena

Jana Vitnerová

Semlelo se to před pětatřiceti lety. Do radovesického údolí u Bíliny už několik let padaly z mohutného pásového dopravníku tuny a tuny hlušiny z povrchového uhelného dolu Maxim Gorkij. Údolí mělo postupně zaplnit tolik materiálu, že by stačilo pro dvě hory Říp. Kromě čtyř vesnic měla zmizet tři do té doby chráněná území, včetně vrchu Bělák, kde na jediném místě na levém břehu Labe rostl len žlutý. Změnila se mapa části chráněné krajinné oblasti. Odešli lidé, malebná krajina mizela.

Několik studentů z gymnázia v Bílině se rozhodlo zachránit květiny z radovesického údolí. Vybrali si jméno, které nesla čarodějnice žijící kdysi nedaleko Bíliny, a začali si říkat Tým… číst dál

Životní prostředí – věc veřejná a zveřejňovaná

Jarmila Cikánková

V polovině února jsme v Liliové čajovně uspořádali první z akcí nového projektu Pohané Zemi, přednášku k tématu práva na informace o životním prostředí a rovněž na spolurozhodování v otázkách ochrany životního prostředí. Vzhledem k množícím se dotazům ohledně tématu přinášíme v tomto článku shrnutí nejdůležitějších informací, které na přednášce zazněly.

Pohanská komunita rozhodně patří k vnímavější a věříme, že i zodpovědnější části společnosti ve vztahu k prostředí, ve kterém žijeme. Jako občané máme právo se dozvědět, v jakém stavu je naše krajina, kdo je za její stav zodpovědný a jak se o ni starají oficiální struktury. Můžeme také být úspěšně u toho, když se rozhoduje o záležitostech, které ji ovlivní.

Právo na příznivé životní prostředí… číst dál

Sovy – jsou přesně tím, čím se nám zdají být

Jarmila Cikánková

Tento článek, jehož název je parafrází citace ze seriálu Městečko Twin Peaks, píši jako poděkování všem, kteří jakýkoliv způsobem podpořili, nebo se podíleli na úspěchu našeho projektu: „Adoptujte s námi sovu“. Velice nás těší, že se akce setkala s tak masivním a pozitivním ohlasem. Členové ČPS svým hlasováním rozhodli, že získané finanční prostředky budou věnovány na adopci sýčka obecného v Záchranné stanici Makov. Celková získaná suma umožní adoptovat sýčka na dobu dvou let. Podrobnější informace o akci najdete na webu ČPS, průběh sbírky i vaše reakce jsme zaznamenávali jako facebookovou událost.

Vítěz je tedy znám.  Mám však za to, že všichni soví účastníci jsou… číst dál

Posvátnost přírody v našich činech. Skutečně?

Jakub Achrer

Když dojde na obecný popis či definici pohanství, což se v naší rané fázi obnoveného vývoje stává poměrně často, posvátnost přírody je téma, které se objevuje opakovaně a téměř vždy. Je to aspekt, na který klademe v popisu sebe sama důraz asi i proto, že nás tak dobře odlišuje od jiných náboženských tradic. Zároveň je to jako s každým zobecňujícím tvrzením o pohanství poněkud ošidné, neboť existují příslušníci některých tradic zejména rekonstrukcionistických, kteří tento konkrétní koncept posvátnosti přírody odmítají coby jeden z přežitků romantické éry. Je třeba přiznat, že posvátnost přírody podobně jako jiné… číst dál

Přihlaste se k odběru: