O Kolovratu

Pohanský časopis Kolovrat vydává Česká pohanská společnost už od roku 2012. Na Samhain 2014 spatřila světlo světa online interaktivní verze, která se snaží přiblížit srdci a oku moderního čtenáře. Cílem všech, kteří se na časopisu podílejí, je poskytnutí platformy k diskuzi nad aktuálním dění v pohanské komunitě u nás i v zahraničí. Kolovrat přináší pohanský úhel pohledu na ochranu životního prostředí, uměleckou tvorbu, cestování po krajině, stravování, hudbu, rodinu a mnohé další.

Název časopisu odkazuje k našemu vnímání ročního cyklu. Proměňující (se) příroda v průběhu roku směřuje pozornost k různým tématům. Tepe v rytmu zrození, plodnosti, hojnosti, stárnutí, smrti a inspiruje tak naše články.

kolovrat logo

Přihlaste se k odběru: