Moje víra je pohanství – sčítání lidu je opět zde

Martina Píšová a Filip Airis Kubín

Již je to 10 let od posledního sčítání lidu v ČR. Tehdy se nás sešlo úctyhodných 863, kteří jsme vyplnili do své víry slovo pohan/pohanství. Bylo to skvělé zjištění, že nás, kteří kráčíme po starých stezkách a kteří jsme vyslyšeli jejich volání, je více. Příští měsíc, 27. března se uskuteční další sčítání obyvatel ČR. Sejde se nás tentokrát více? 

Chtěli bychom tímto vás, všechny pohany, pohanky a pohančata pozvat, abyste s námi také vyplnili do kolonky náboženství vaši cestu a pomohli tak zjistit, kolik nás je. 

Předchozí průzkumy

Jak jsme již psali, v prvním sčítání obyvatel, kde se již objevilo pohanství jako duchovní cesta (rok 2011), se nás sešlo 863. Bylo skvělé zjistit, že když naše skupiny zapalují beltainové/májové ohně, jsou tyto zapalovány i jinde a se stejnou radostí. Z tohoto sčítání jsme sice zjistili počty osob, kteří se hrdě hlásí k pohanství, neměli jsme však podrobnější informace, po jaké z cest kdo z nás kráčí, a co je pro každého na ní důležité. 

Výsledky je možné nalézt na:

V roce 2017 jsme tedy zorganizovali vlastní společné sčítání pohanů v ČR  přes online formulář na Googlu a sdíleli ho s většinou pohanských skupin a snah, kde to jen bylo možné. Po dvou týdnech trvání sčítání se ho zúčastnilo úctyhodných 1801 z nás, za což velice děkujeme. Při tomto průzkumu lidé vyplňovali i svou přesnou pohanskou cestu, ke které se hlásí, dále zda o ní vědí jejich nejbližší, či jaké hodnoty a archetypy jsou pro ně nejstěžejnější. Dokážeme i tento rok minulé sčítání překonat? 

Výsledky průzkumu jsou dostupné na:  

Jak na to

Český statistický úřad nám potvrdil, že vyznání pohanství/pohan má přidělený identifikační kód, stejně jako při sčítání lidu v roce 2011. Ve formuláři bude vypisovací políčko, kam je možné psát text podle vlastního uvážení. Pokud bychom uvedli jiná hesla (Kelt, čarodějka, Ásatrú, Wicca, slovanství, příroda je můj chrám…), nebudou započítána a skončí v kolonce “ostatní”.

Sčítání začne v sobotu 27. března a skončí v úterý 11. května 2021.

Online verze dotazníku:

Papírová verze dotazníku:

 

K čemu to bude

Zapojením se do tohoto národního průzkumu bychom chtěli zjistit, kolik lidí v ČR se identifikuje s pohanstvím a jak se situace vyvinula od roku 2011 a 2017. Tato data mohou zároveň pomoci všem studentům, pohanům a odborné veřejnosti a pohanům, kteří se ve svých pracech a bádání věnují pohanství, jeho kořenům a hlubině spirituality, stejně jako těm, kteří studují naši historii a směřování, ať už dnes či v budoucnosti. Protože jen člověk, který ví, odkud přichází, může zjistit, kde se nachází a kam jde.

Výsledná čísla mohou být zároveň skvělou oporou všem individuálním pohanům při obraně jejich cesty ve svém okolí. Také mohou posloužit v rámci případných snah při komunikaci s úřady ve spojitosti s organizací společných slavností, přednášek a jiných akcí ve veřejném prostoru nebo při ochraně symbolů, soch a míst pro nás posvátných. 

Možná se nám tím podaří i zabránit podobným excesům státních úřadů, jaký se například odehrál v Národním muzeu v roce 2010, které vytvořilo v rámci expozice hru pro děti i dospělé s názvem „Pokácej si svou pohanskou modlu“.

Děti i dospělí si mohou potěžkat Bivojova kance, vystoupat na horu Říp a rozhlédnout se podobně jako praotec Čech nebo skácet pohanské modly.  Národní muzeum

V neposlední řadě jsou naše společně organizovaná sčítání i silnou oporou a inspirací pro naše přátele a souvěrce v zahraničí, kteří si nemusí zoufat, a že nejsou jediní či poslední pohané na kontinentu a že díky vzájemné spolupráci můžeme něčeho dosáhnout.

Pomožte nám podpořit tento záměr a pojďme společně zjistit, kolik nás je.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

12 + fifteen =

Přihlaste se k odběru: