Úvodní slovo nového předsedy

Vážení členové a příznivci České pohanské společnosti,

coby nově zvolený předseda Č.P.S. vás vítám na stránkách dalšího čísla čtvrtletníku Kolovrat. Jak jste zřejmě zaznamenali z e-mailu rozesílaného všem členům, proběhly v červnu volby nového předsedy a  rozsáhlejší úprava stanov. Zároveň se rada Č.P.S. rozrostla o novou posilu, kterou je Kateřina Erbenová.

V souvislosti s červnovou schůzí rady bych si rád dovolil také upozornit na chystanou členskou schůzi, na kterou budou pozváni všichni naši členové. Událost je směřována na víkend 12. – 13. října. O místu konání nebylo ke dni uzávěrky tohoto čísla ještě rozhodnuto. Diskutována je Praha a okolí, nicméně ještě to může mít nějaký vývoj.

Uspořádání členské schůze jsme (jako rada) vnímali jako dlouhodobý dluh vůči našim členům. Dlouhé prodlení je způsobeno především velkou vytížeností dosavadního členského zástupce, který v uplynulém období uspořádal spoustu akcí, staral se o web a řešil spoustu jiných věcí. Z mého pohledu je nicméně škoda, že jsme se k takovému kroku odhodlali až po roce a půl fungování provizorního členského zástupce. Jednou z úloh členské schůze je právě volba členského zástupce, což je funkce spočívající v udržování komunikace mezi radou a členy a v prosazování názorů členské základny v radě. Dalším posláním členské schůze je formulace připomínek a podnětů k dosavadnímu fungování České pohanské společnosti.

V návaznosti na chystanou členskou schůzi si dovolím upozornit na jednu ze změn dosavadních stanov. Jedno z ustanovení říká: Členská schůze též může hlasovat o předání podnětů radě, týkajících se budoucího fungování sdružení. Tyto podklady mají pouze doporučující charakter.

V nové verzi našich stanov přibyla k výše uvedenému tato věta: Rada je však povinna informovat členy o způsobu naložení s připomínkami, či náměty, včetně odůvodnění.

 

Domnívám se, že zpětná vazba je naprosto zásadní, má-li mít jakýkoliv podnět od členské základny směrem k radě vůbec nějaký smysl. Já osobně jsem na podněty vás všech velmi zvědavý. Mám v úmyslu se členské schůze zúčastnit a vyslechnout si vše, co máte na srdci k našemu dosavadnímu fungování. Především se však těším na to, co přinese volba řádného členského zástupce a jeho fungování v následujících měsících. Coby předseda vnímám nedostatek komunikace s členskou základnou ze strany rady Č.P.S. jako jeden z hlavních nedostatků uplynulého roku a půl od našeho vzniku. Napravení tohoto stavu jsem si vytkl jako jeden z cílů výkonu funkce předsedy, do níž jsem byl zvolen.

Mým dalším cílem na období následujících šesti měsíců je určité otevření Č.P.S. vůči jiným podobně smýšlejícím subjektům, rozšíření spolupráce a hledání přesahů a průniků zájmů. Jsem dlouhodobě nespokojen s určitým zapouzdřeným stavem Č.P.S. a relativním nedostatkem otevřenosti. S velkým očekáváním například sleduji vývoj ohledně obnovení činnosti české pobočky PFI a budu rád, pokud se nějaká možnost spolupráce objeví. Za ukázkový příklad plodnosti takové spolupráce považuji uspořádání letošního koncertu Tomáše Kočka, v čemž nás podpořily stránky Stezky pohanství, obchod Drakkaria a sdružení Rodná víra. Výsledkem byla mimořádně vydařená akce s účastí přes sto padesát diváků. Zásluhu na tom má hlavně Airis a Taliesi – ano, ti dva, kteří koncert uváděli. Co naopak považuji za promarněnou příležitost, je odmítnutí podpory Stezkám pohanství při pořádání pohanského plesu, k čemuž došlo letos v zimě na základě hlasování v radě. Z předsednické pozice mám bohužel jen omezené možnosti, jak taková rozhodnutí do budoucna ovlivnit. Nicméně ke změně tohoto stavu můžete přispět svou trochou i vy členové, a sice na členské schůzi. Chcete, aby Č.P.S. více spolupracovala s jinými skupinami a projekty? Aby byla otevřenější? Nebo považujete dosavadní stav za ideální? Či případně soudíte, že Č.P.S. by si měla hledět jen svého? Členská schůze může být dobrou příležitostí k diskuzi nejen na toto téma.

Možná někteří z vás sledujete různá internetová fóra a sociální sítě, kde se během června tu a tam objevil odkaz na nějaký ten blog nebo přímo diskuze, jejímiž tématy byla Česká pohanská společnost a poměrně nevybíravá kritika na její adresu. Toto není na české pohanské scéně nic nového. Od dob, kdy náš tým ještě pracoval pro PFI, se na internetu s tímto fenoménem čas od času potkáváme. S tím jak Č.P.S. nabývá na významu, nelze se takovým jevům samozřejmě vyhnout. Jelikož jsme poměrně silně vnímáni, jsme tu a tam i kritizováni, znevažováni, či dokonce parodováni. Tak už to zkrátka chodí.

Nezájem nejen členské základny (ale vlastně i samotné rady Č.P.S.) o tyto zbytečné debaty a satiru na naše téma, vnímám dvojím způsobem. Jednak je to pro mě signál, že většina našich členů sleduje sociální sítě zejména kvůli praktickým informacím a realizuje se jinak než zapojováním se do internetových slovních přestřelek. Druhá možnost je, že naši členové některé informační kanály pro jejich ne příliš věcný obsah prostě vůbec nesledují. Obojí vidím jako možné a asi to bude něco mezi tím.

Pokud jste snad někteří z vás někdy čekali na jakákoliv oficiální stanoviska Č.P.S. coby odpověď na to či ono nařčení tohoto či onoho jednotlivce na sociálních sítích apod., potom vězte, že jako rada (když už si něčeho takového všimneme) obvykle jakoukoliv oponenturou velmi šetříme. Do internetových „flamewars“ se takřka nikdy nezapojujeme a snahy o vyvolání konfliktů ponecháváme bez odpovědi z naší strany. Domnívám se, že tyto věci máme už léta za sebou a že energie vložená do pořádání akcí a tvorby něčeho konstruktivního je pro nás mnohem lepší investicí. Budiž toho důkazem i toto číslo Kolovratu, které máte před sebou, včetně seznamu plánovaných akcí ve druhé polovině roku 2013.

Přeji vám příjemně strávené svátky sklizně a hezký zbytek léta, případně dovolené nebo prázdnin. Doufám, že se na členské schůzi setkáme a že bude o čem hovořit.

Jakub Achrer

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

17 + 7 =

Přihlaste se k odběru: