Slunovratová zpráva 2017

Vážení členové a příznivci České pohanské společnosti,

čas plyne dál a rok 2017 vyklízí cestičku roku 2018. Podívejme se tedy, co se za rok 2017 vše událo. Pod záštitou Č.P.S. letos proběhlo celkem 46 veřejných akcí a 2 rituály ku příležitosti oslav svátků Kola roku pro členy i nečleny. Konkrétní rozpis událostí naleznete na konci zprávy. Jednou z pořádaných událostí je Členská schůze Č.P.S., která se koná jednou ročně. Rada Č.P.S. má schůze dvakrát ročně. V současnosti má Č.P.S. 74 členů, což je o 11 méně než tomu bylo minulý rok. Rada Č.P.S. aktuálně čítá 17 členů, z nichž každý přispívá svým projektem a je pro Č.P.S. velkou oporou.

Počty členů

  • počátek roku 2012 22 členů
  • konec roku 2012 36 členů
  • konec roku 2013 56 členů
  • konec roku 2014 64 členů
  • konec roku 2015 69 členů
  • konec roku 2016 85 členů
  • konec roku 2017 74 členů

Krátce Vás seznámím s projekty radních stávajících či bývalých.

Filip Kubín (Airis) je předsedou rady Č.P.S. a podílí se na projektu Mužská mystéria, Svědkové času a na organizaci speciálních událostí. Také funguje jako IT podpora. V tomto roce provedl velké sčítání pohanů ČR.

Jarmila Cikánková se stará o ekologický projekt Pohané Zemi, Sekání s Arnikou pod Lipskou horou a účetnictví naší společnosti. V letošním roce proběhla květnová brigáda u naší studánky. Po loňské velké rekonstrukci střechy byly provedeny jen malé údržbové práce a jako obvykle bylo vyčištěno jezírko a vysekány tráva a porost v okolí. V rámci druhé projektové aktivity Sekání s Arnikou pod Lipskou horou jsme se tradičně zúčastnili zářijové brigády na záchranu vzácné flóry v Českém Středohoří.

Lucie Kloboučková (Luned) zastává funkci členské zástupkyně Č.P.S. – spravuje členství. Členové se na ni mohou obracet s dotazy, vznášet nápady nebo připomínky. Současně se také zaměřila na rozvoj ásatrú v Čechách.

Josef Petr (Jožka) se stará o projekt Bardská gilda, Mužská mystéria a Pohanské stopy. V rámci Bardské gildy se po dvou letech se opět obnovila tradice bardských víkendů. Tentokrát proběhl víkend v kouzelné krajině Údolí samoty nedaleko Sloupu v Čechách. Akce se účastnilo kolem 30 lidí včetně dětí a smečky psů. V Praze také proběh jeden únorový bardský večer v baru Midgard. V rámci Pohanských stop proběhlo 6 výletů spontánně organizovaných členskou základnou ČPS. Letošní stopy byly odstartovány noční zimním přechodem Brd, kde jsme nechali všechny síly a možná i kus duše. Ale stálo to za to!:) V průběhu roku se pak konaly výlety na Kotýz, do jeskyně Pekárny, na Pálavu, na Rabštýn a Mokošín.

Táňa Ratajová (Taliesi) je velkou grafickou oporou Č.P.S.. Společně s dalšími fotografkami proběhlo focení a tisk pohanského kalendáře pro rok 2018, který je již v prodeji. V rámci bardské gildy také organizovala únorový bardský večer v baru Midgard, na který se dostavilo cca 20-25 lidí. V rámci Pohanských stop organizovala výlet na Rabštýn, kterého se účastnilo 6 lidí.

Lenka Kašová do září zastávala funkci šéfredaktorky internetového magazínu Kolovrat. Následně předala štafetu a její funkci Martině Píšové. V roce 2017 navštívilo stránky pohanského časopisu Kolovrat více než 19 tisíc uživatelů, kteří si naše stránky otevřeli téměř 60 tisíckrát. V letošním roce celkem přibylo 25 článků s pohanskou tématikou. Největší zájem zaznamenal článek o svatebních rituálech, který byl zobrazen více než 3 000 krát. Mezi další atraktivní články patří odkaz na Velké sčítání pohanů, které proběhlo v tomto roce, a další evergreeni ze základních článků jako je Seznam pohanských filmů, Mapa pohanských veřejných míst (přes 2 000 zhlédnutí), článek o pohanské hudbě a články o Kole roku – slovanském a ásatrú (přes tisíc zhlédnutí).

Jakub Achrer (Zahrada) se staral o přednáškový cyklus Základy pohanské praxe. Měli jsme možnost Vám představit základy jednotlivých směrů i s praktickými ukázkami. Funkci po ukončení cyklu přednášek na podzim po Jakubovi převzala Irena Pedro. Jakub společně s Kateřinou Achrerovou také vedli projekt Pohanská rodina. Kateřina se nám také starala o právní záležitosti a otázky.

Projekt Pohanská rodina převzala do svých rukou Kateřina Markéta Matoušková (Žabka). Od minulého Slunovratu do současnosti se plně v režii Pohanské rodiny uskutečnily oslavy tří svátků – Slunovratu, při kterém se nám podařilo úspěšně zachránit ukradené Slunce a vrátit ho zpět na oblohu, Imbolcu, kdy jsme prosili o pomoc při nalezení správných cest v labyrintech našich životů (i v bludišti na Petříně) a Samhainu, kdy jsme vyzkoušeli svou odvahu při cestě do podsvětí, poděkovali Zemi za dary světlé poloviny roku a samozřejmě vzpomněli na naše předky. Kromě pořádání akcí ke svátkům kola roku vzniklo i několik článků, které jsou na webu PR. Bohužel v rámci pohanské rodiny byla malá účast na akcích, i proto byly ostatní naplánované akce, včetně letního tábora, nakonec zrušeny.

Aneta Fojtíková se stará o celkovou organizaci projektu Dobré společnosti a zároveň vede setkání v Praze. Ta proběhla v tomto roce celkem dvanáctkrát. V zimních měsících a při nepřízni počasí probíhaly srazy v Hells Bells, v letních měsících se událost konala v Letenském parku. Ke konci roku se srazy přesunuly do baru Kelt Mek.

Setkání V brněnské společnosti a organizace akcí na Moravě vede Martin Jenyš (Poeta). Za tento rok proběhlo celkem 7 setkání V brněnské společnosti a také výlet do jeskyně Pekárna v rámci Pohanských stop. V Pardubicích proběhlo jedno setkání pohanů, organizaci akcí zde má na starosti Lenka Jedličková (Drowa).

V rámci organizace večerů v dobré společnosti v Českých Budějovicích uspořádala Jana Kotrlová (Chechty) jeden večer. Organizaci přebírala po Kateřině Petrášové, která pořádala jeden večer v říjnu. Prosincového večera se zúčastnilo nakonec cca 15 lidí. Další setkání proběhne v únoru a minulí účastníci se již velmi těší. Dále Jana navázala kontakty na Pohanský kruh, který má shodou okolností ve stejné krčmě pravidelná setkání, a dohromady založili FB skupinu Jihočeští pohané, která snad bude správně využita a sloužit především k propagaci akcí pořádaných oběma skupinami. Jana doufá, že s pravidelnými akcemi se bude budějický kruh rozšiřovat. Kateřina Herzogová se sice vzdala své funkce pořádání akcí v jižních Čechách, ale vzala si na starost správu sociálních sítí Č.P.S. a projekt zaměřený na fotosoutěže.

Ondřej Vaverka má na starosti dění akcí na Plzeňsku. Za rok 2017 proběhla celkem dvě setkání v Dobré společnosti. Mabonové setkání v Dobré společnosti zahrnovalo také rituál, kterého se účastnilo cca 7 lidí. Další setkání v Dobré společnosti  proběhlo v tomto období zimního slunovratu, kdy proběhl rituál Sumbelu. Zúčastnilo se 9 lidí.

Setkání pohanů proběhlo také třikrát v Olomouci a jednou v Ústí nad Labem.

Michal Belšán (Majkí) je naší grafickou podporou a staral se o obchůdek. Také je naším hlavním šéfkuchařem na akcích. Starost o internetový obchůdek převzala Renata Seifertová (Saggi), která zároveň předala svou funkci organizování akcí na Moravě Martinu Jenyšovi.

Na podzim do rady vstoupil také Štěpán Krča, který domlouvá pohanské koncerty a pracuje spolu s ostatními na projektu Železný pohan, který proběhne v roce 2018. Mimo to má na starosti také fundraising. Společně s Luned se snaží rozvíjet ásatrú v Čechách.

Zde naleznete výpis veřejných událostí organizovaných Č.P.S.:

7. ledna Pohanské stopy: noční přechod Brd

19. ledna V pražské dobré společnosti

_____________________________________________________________

3. února Bardský večer (Praha)

17. února V brněnské dobré společnosti

17. února V pražské dobré společnosti

24. února V dobré společnosti – Ústí nad Labem

_____________________________________________________________

8. března Základy pohanské praxe I. – Rodnověří

16. března V pražské dobré společnosti

17. března V olomoucké dobré společnosti

19. března Čištění koryta Piletického potoka

_________________________________________________________

8. dubna Pohanské stopy – Výlet na Mokošín

8. dubna Základy pohanské praxe II. – Ásatrú

21. dubna V pražské dobré společnosti

30. dubna Pohanské jaro 2017: Tomáš Kočko & Orches

______________________________________________________________

1.-15. května Fotosoutěž Máj

3. května Základy pohanské praxe III. – Runy

6. května V dobré společnosti – České Budějovice

11. května V pražské dobré společnosti

27. května Pohanské stopy: Výlet na Rabštýn

_____________________________________________________

9. června V brněnské dobré společnosti

9. června V pražské dobré společnosti

14. června Základy pohanské praxe IV. (ogham jako symbol)

23. června V olomoucké dobré společnosti

_____________________________________________________________

20. července V pražské dobré společnosti

_____________________________________________________________

4. srpna V brněnské dobré společnosti

8. srpna Základy pohanské praxe V. (Tradice Wicca)

11. srpna V pražské dobré společnosti

26. srpna Pohanské stopy: Výlet na Pálavu

_____________________________________________________________

1. září V brněnské dobré společnosti

2. září Pohanské stopy: jeskyně Pekárna a oppidium

3. září Pohanské stopy: Kotýz

15. září V pražské dobré společnosti

16. září V plzeňské dobré společnosti – Oslava podzimní rovnodennosti

29. září V olomoucké dobré společnosti

_____________________________________________________________

5. října V pražské dobré společnosti

6. října V českobudějovické dobré společnosti

7. října V brněnské dobré společnosti

20. října Bardský víkend v Údolí samoty

_____________________________________________________________

3. listopadu V brněnské dobré společnosti

4. listopadu Setkání členů České pohanské společnosti

10. listopadu V pardubické dobré společnosti

24. listopadu V pražské dobré společnosti

_____________________________________________________________

1. prosince V brněnské dobré společnosti

9. prosince V Budějické dobré společnosti

16. prosince V plzeňské dobré společnosti

21. prosince V pražské dobré společnosti

_____________________________________________________________

V červnu proběhlo také natáčení dílu o pohanství pro pořad Folklorika uváděném Českou televizí, na kterém se podíleli jak radní Č.P.S., tak členové Č.P.S. Diváci tak měli šanci nahlédnout za oponu tradic, ale také do všedního života pohanů. Děkujeme za podporu všem, kteří na natáčeni spolupracovali, výsledky práce mají ohlasy a úspěch.

_____________________________________________________________

Rok 2017 byl pro naši Českou pohanskou společnost, její členy a přátele úspěšný v mnoha ohledech a mně nezbývá než nám všem přát mnoho sil a dalších úspěchů, odvahu jít se ctí dál a nechť nás naši Bohové a spříznění provází! Děkuji všem radním za jejich snahu a energii, kterou do projektů vkládají a že jste oporou pro ostatní členy. Děkuji i ostatním členům Č.P.S. za Vaši přízeň a podporu.

Vaše Luned, zástupkyně členů Č.P.S.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

11 − 2 =

Přihlaste se k odběru: