Slunovratová zpráva 2014

1. Základní údajeK800_slunovratova_zprava (5)

Název:                   Česká pohanská společnost
Sídlo společnosti:   460 06 Liberec, Červeného 611,
od 15. ledna 2014 Františkovská 132/14, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

Právní forma:                   zapsaný spolek
Identifikační číslo:            227 52 609
Společnost je zapsána u Odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra v Praze.

Datum založení:               20. února 2012

Česká pohanská společnost vznikla v únoru 2012 jako občanské sdružení s cílem pořádat akce různého typu pro pohanskou veřejnost a sloužit jako platforma pro další projekty, pro setkávání lidí z pohanské komunity a vzájemné poznávání se.

2. Orgány společnosti:

Rada České pohanské společnosti má nyní 18 členů.

Předseda:

Jakub „Zahrada“ Achrer, od 12. listopadu 2014 pak Jarmila Cikánková

Členský zástupce:

Jiří „Felix“ Rys, od 26. října 2014 pak Jindřich „Gin“ Prousek

Noví členové rady:

Miroslav „Mejra“ Dobrý od 29. září, Svědkové časuK800_Cernunnos_socha_vykres_small-708x1024
Jindřich „Gin“ Prousek od 22. června, organizace akcí ve východních Čechách
Lukáš „Finlay“ Velehradský od 11. června, Gilda chrámu těla
Michael „Rembrandt“ Šoller od 6. března, organizace akcí ve Slezsku

3. Zpráva o činnosti společnosti

Nové schválené projekty:

Gilda chrámu těla – Lukáš „Finlay“ Velehradský
Organizace akcí ve východních Čechách – Jindřich „Gin“ Prousek
Organizace akcí ve Slezsku – Michael „Rembrandt“ Šoller
Pohanská rodina – Jakub „Zahrada“ Achrer, Kateřina Erbenová
Sladké Yule – Jindřich „Gin“ Prousek
Studentský kruh – Jiří „Felix“ Rys
Svědkové času – Miroslav „Mejra“ Dobrý

Co se kde dělo:

V měsíci lednu proběhlo setkání V dobré společnosti. 25. ledna se uskutečnila krátká série přednášek na téma „Posvátná a obřadní místa pohanů“.

V únoru bylo vydáno imbolcové číslo Kolovratu, proběhla přednáška Jarmily Cikánkové na téma „Životní prostředí – věc veřejná a zveřejňovaná“ v rámci projektu Pohané Zemi. Mužská mystéria překonala společnými silami Krušné hory. Uskutečnilo se také rovněž setkání V dobré společnosti v Praze. V Brně proběhlo setkání V dobré společnosti za spolupořadatelství několika pohanských subjektů. Na přelomu měsíce tohoto a měsíce následujícího, tj. března proběhl víkend Mužských a ženských mystérii, jenž byly zaměřeny na archetyp panny a jinocha.

Měsíc březen přinesl přednášku o vykuřovadlech v rituálech a očistných praktikách. Setkání V dobré společnosti v Praze se poprvé uskutečnilo na novém místě a to v hospodě Hells Bells. Projekt Pohané Zemi provedl jarní úklid okolo studánky, nad níž má ČPS patronát. Akce ve Slezsku začal organizovat Michael „Rembrandt“ Šoller.

K800_slunovratova_zprava (3)V dubnu v Baráčnické rychtě zahrál Tomáš Kočko v rámci Pohanského jara, setkali jsme se opět V dobré společnosti v Praze, splétali jsme inspiraci na Bardském víkendu, vyprávěli jsme si keltské mýty za doprovodu zvuků harfy a vyhlásili jsme fotosoutěž s názvem „Pohanství v srdci“. Družit se V dobré společnosti bylo ke konci měsíce možné i v Ostravě. Byl schválen projekt Pohanská rodina pod vedením Jakuba „Zahrady“ Achrera a Kateřiny Erbenové. S pohanskými stopami jsme také vydali na výlet Křivoklátskými lesy.

V květnu bylo vydáno beltainové číslo Kolovratu a byl schválen nový projekt Jiřího „Felixe“ Ryse s názvem Studentský kruh, jenž bude sdružovat vysokoškolské studenty pohanského vyznání. Sešla se schůze rady. Předsedou byl zvolen Jakub „Zahrada“ Achrer na své v řadě již třetí funkční období. V Praze proběhlo opět setkání V dobré společnosti a v Brně se uskutečnilo setkání s názvem „Pubmoot v Brněnské Dobré společnosti“, kde Česká pohanská společnost byla spolupořadatelem spolu s Divinorem, Mezinárodní pohanskou federací (PFI) a Moravským pohanstvem. V témž městě proběhly také dva workshopy Bylinkářské gildy.

Hned první den v červnu byl další workshop Bylinkářské gildy. Dále proběhla v pořadí již druhá úklidová akce okolo Ovčí studánky. Během několika dní se uskutečnili hned 3 setkání V dobré společnosti a to v Praze, Hradci Králové a v Ostravě. Byl schválen projekt Gilda chrámu těla pod vedením Lukáše „Finlayho“ Velehradského a Jindřich „Gin“ Prousek začal organizovat akce ve východních Čechách. Bylinkářská gilda navštívila výstavu léčivých rostlin pořádanou Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity.

V červenci se setkání V dobré společnosti uskutečnilo v Letenských sadech, tentokrát v hudebním hávu a vydali jsme se s pohanskými stopami na výlet k čarodějné Střele. Tento měsíc byl také rozeslán dotazník určen příznivcům České pohanské společnosti.

Na začátku srpna bylo vydáno lughnasadové číslo Kolovratu a Gilda chrámu a těla uspořádala přednášku o chápání těla a tělesnosti. I o druhém prázdninovém měsíci bylo setkání V dobré společnosti v Letenských sadech v Praze.

K800_slunovratova_zprava (6)V září byla možnost zúčastnit se kosení luk pod Lipskou horou ve spolupráci s Arnikou. Nesměla chybět také Dobrá společnost v Praze. Hned den nato se uskutečnila dlouho očekávaná přednáška profesora Ronalda Huttona na téma „Pohanské čarodějnictví a druidství: pohled historika“. V moravském Pavlově u zříceniny hradu Děvičky proběhl veřejný rituál dle struktury ADF. Konal se i sraz v Brně.

Desátého října bylo možné se vydat s Pohanskými stopami po stopách blanických rytířů. V polovině měsíce jste mohli potkat stánek Studentského kruhu na Říjnovém jarmarku v Karolinu, kde se prezentovala studentská sdružení. Hned o pár dní později byl kruh přijat do spolkového kolegia na valné hromadě Studentského fondu Filozofické fakulty UK. Koncem měsíce proběhly hned čtyři akce za sebou. 24. října se konala pražská Dobrá společnost s Damh the Bardem, další den následoval prožitkový seminář Cerri Lee, zakončený samhainovým rituálem. Večer tentýž vystoupil Damh the Bard v Jazzclubu U staré paní. 26. října se sešla členská schůze za účasti 13 členů a byl na ní jednomyslně zvolen novým členským zástupcem Jindřich „Gin“ Prousek. Vznikly hned dva nové projekty a to Sladké Yule a Svědkové času.K800_slunovratova_zprava (2)

V listopadu se přednášelo o rituálech současných i dávných pohanů. Časopis Kolovrat se transformoval do online magazínu. Sešla se též rada, na níž proběhla volba nového předsedy. Jím se stala Jarmila Cikánková. Studentský kruh byl také přijat jako studentská konzultační skupina Studentské rady SF FF UK. Tímto si zajistil přístup do kanceláře této rady, kde může pořádat své schůzky a i jiné akce. Dobrá společnost byla hned ve čtyřech městech a to v Praze, Hradci Králové, Olomouci a v Ostravě.

Na začátku prosince proběhl Bardský víkend se zaměřením na předky a tradice. Tento měsíc také přinesl setkání V yulovské dobré společnosti, kde si lidé navzájem předali dárky. Proběhl také „Pubmoot v Brněnské Dobré společnosti“, kde ČPS byla opět jedním ze spolupořadatelů. Poprvé bude zahájena akce s názvem Sladké Yule, kdy se bude kolemjdoucím v českých městech rozdávat cukroví.

4. členstvíK800_slunovratova_zprava (4)

počátek roku 2012                           22 členů
konec roku 2012                              36 členů
konec roku 2013                              56 členů
konec roku 2014                              64 členů

5. souhrn

Za třetí rok existence uspořádala ČPS 9 přednášek a seminářů, 4 výlety, 3 mystéria (1x mužská, 1x ženská, 1x společná), 2 koncerty, 2 Bardské víkendy, 1 členskou schůzi, 2 schůze rady ČPS, 1 kosení luk, 2 návštěvy studánky spojené s úpravou prostoru, 1 účast na Studentském jarmarku, 1 veřejný rituál, 18 setkání V Dobré společnosti (z toho 12x Praha, 3x Ostrava, 2x Hradec Králové, 1x Olomouc), 4 spolupořadatelství na Pubmootu v Dobré společnosti v Brně, 3 vydání čtvrtletníku Kolovrat, 1 modernizaci čtvrtletníku Kolovrat do podoby online magazínu, 3 workshopy Bylinkářské gildy.

V roce 2014 bylo celkem uspořádáno 57 různých akcí a aktivit.

Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem, kdo se na projektech podíleli a stejně tak všem členům, přátelům a ostatním, kteří nám drží palce, za jejich přízeň

Vaše Česká pohanská společnost

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

thirteen − eight =

Přihlaste se k odběru: