Co bývá předmětem sváru v pohanství?

Mark Ludwig Stinson / překlad: Petra Idoru Fausová

Obvykle, když spolu lidské bytosti válčí, hádají se, debatují a jeden druhého ponižují, mají k tomu nějaký důvod. Někdy jsou to peníze. Někdy je to moc. Může to být touha vládnout, nebo boj o zem, jídlo, zdroje, nebo bezpečnost. To jsou všechno důvody, pro které lidé bojují. Nebo jsou to alespoň důvody, kvůli kterým je pochopitelné bojovat. Takže, když vidíme, jak se moderní pohané hádají, perou, pomlouvají jeden druhého, manévrují a manipulují a praktikují politiku osobní destrukce jeden vůči druhému… pro který z těchto důvodů se to děje?

Nemohou to být peníze. V pohanství prostě nejde vydělávat peníze. Není na to dost pohanů, a tak není ani dost velká poptávka pro to, aby se lidé pohanstvím mohli živit. Vydání knihy vám může přinést nějakých 50 až 100 dolarů měsíčně. Prodávání zboží vám může přivydělat pár drobných bokem. Ti pohané, které vidíme mezi sebou bojovat, se ale neperou kvůli penězům. Pokud ano, jen plýtvají svým časem. Chcete-li peníze, je mnoho lepších míst kde k nim přijít, pokud je to váš směr.

Nemůže to být ani moc. V pohanství není žádná nadvláda. Pohané jsou nezávislá skupina lidí, kteří rádi zůstávají při svých rodinách, svých společenstvích a s lidmi, které opravdu znají. Nechtějí krále nebo papeže nebo jakékoli jiné vladaře. Něco takového se nikdy nestalo a ani nestane. Mezi pohany vždy vítězí komunity nad velkými organizacemi. Takže jako pohané jasně vidíme, že boj o moc to být nemůže. Pro moc a ovládání zde prostě není prostor.

svar

 

Nemůže to být ani boj o zem, jídlo nebo zdroje. Většina kmenů nebo společenství je příliš vzdálena jeden druhému. Nejsou tu ani země, ani jídlo ani přírodní zdroje, o které by mohli mezi sebou bojovat. Všichni tak nějak fungujeme na svých vlastních dvorečcích a na ostatní nedosáhneme. Vlastně ani nic z toho, co je na ostatních dvorcích, nepotřebujeme. Takže ani jedna z těchto tradičních pohnutek nejsou tím důvodem.

Nemůže to být ani bezpečí a bezpečnost. To, že pracujeme spolu, nás samo o sobě chrání a zajišťuje nám právě to bezpečí. Praní se a hádky nás jen dělají skeptičtějšími vůči ostatním a izolují nás. A izolace je v tomto světě opak bezpečí.

Tak proč lidé napadají a šikanují jiné pohany on-line? Proč se pokoušejí praktikovat mezi společenstvími politiku, pomlouvají ostatní skupiny a pohánějí jednoho člověka proti druhému? Proč vytahují špinavé prádlo jiných a pokoušejí se udělat z každého sporu nebo nesouhlasu obrovské veřejné drama? Ego. Čisté sobecké ego.

Dělají to pro to vzrušení, které při rozpoutání takového dramatu ucítí. Dělají to pro ten kratičký pocit moci, který ucítí, když na někoho použijí veřejně nadávky z bezpečí vlastního domova. Dělají to pro tu trošku adrenalinu z pocitu podlosti, když napíší o někom něco ještě podlejšího, než co použil ten druhý pohan v posledním urážlivém komentáři. Dělají to, protože mají pocit, že jsou samozvanými hlídači a strážci pohanství. Po jejich je to správně a všichni ostatní to mají špatně. Takže použijí všechny nezbytné prostředky pro to, aby ponížili ty, kteří s jejich přístupem nesouhlasí.

Je to sobecké. Je to nedospělé. Není to ani produktivní ani pozitivní ani zdravé. Ale když si ujíždí na další takové pomlouvačné akci, je jim to všechno jedno. Až příště uvidíte posty, které ponižují, nadávají, urážejí a vymýšlí o jiných pohanech ty nejhorší věci, čtěte mezi řádky. Hledejte v příspěvcích toho člověka chybu. Najdete ji. Tu hlubokou touhu ponížit ostatní aby sami vynikli. Je to zlá věc, která vede k nečestnému chování. Měli bychom tomu říkat pravým jménem namísto toho, abychom se tomu chichotali, jako školní děti přihlížející z bočních uliček, když agresor vytáhne svou oběť šikany z bezpečí mámina domu.

Můžeme pracovat společně, bez centralizované autority. Můžeme jeden druhého respektovat bez toho, abychom opouštěli své vlastní myšlenky a autonomii. Můžeme sdílet své myšlenky a praxe beze strachu z rozdílů ve svých vírách. Můžeme se snažit pochopit jeden druhého, bez toho abychom soutěžili o to, kdo je lepším pohanem. Můžeme posunout pohanství takovým způsobem, že budeme všichni vítězi a nikdo poražený. Anebo můžeme tolerovat hašteření jak na školním hřišti a dívat se, jak bude pohanství kulhat po dalších 30 let. Já si vybral, ale co si vyberete vy?

Jsem úplně pro těžce vybojovávané diskuse mezi lidmi, kteří si opravdu chtějí prodiskutovat věci do hloubky bez nadávek, urážek a ponižování. Jsem pro vášnivou obranu víry nebo jejího praktikování, pokud je jejím cílem vysvětlit vaši víru a její praktikování a ukázat ji v kontextu, ale ne pokud je cílem takové diskuse trvat na tom, že všichni to musí dělat po vašem. Jsem pro zdravou debatu, pokud je to ale opravdu debata a ne jen omluva pro vyprovokování konfliktu. Ale nikdo ještě nikdy nepřinutil někoho změnit názor na některá aktuální nerozřešená témata. V pohanství existují témata, která okamžitě spustí lavinu stovky komentářů, aniž by z nich vzešlo cokoli pozitivního… nikdo nezměnil názor… nic se nevyřešilo. Je to jen kouř bez ohně. Bezdůvodný.

Před pár týdny se sešly rodiny, jednotlivci a společenství z celého středního západu i dál na „Lightning Across the Plains“ (blýskání nad pláněmi).  Bylo tam 270 lidí. Náčelníci, gothar* a starší různých společenství, representovali, setkávali se a diskutovali nad různými projekty, které se uskutečňují v jejich regionech. Zvolili jsme si zákonného mluvčího pro příští setkání. Přes všechny naše rozdíly jsme se spolu sešli, plánovali a budeme spolu dál spolupracovat.

Opravdové pohanství tváří v tvář. Vůdci našich různých skupin a společenství spolu mluvili a spolupracovali. Naše děti si spolu hráli. Utvářela a upevňovala se nová přátelství. To je budoucnost pohanství.

A internet může tuto snahu podpořit. Internet nám může pomoci zůstat ve spojení. Umožňuje nám diskutovat, trochu se poznat a naplánovat společná setkání. Díky internetu si můžeme vyměňovat ideje o vírách a jejich praktikování, které pro nás fungují, aby si je mohli ostatní vyzkoušet, změnit a přijít s těmi, které fungují pro ně. Internet je skvělý a mocný nástroj pro pozitivní snahy, ale je také velkým a mocným nástrojem pro to nejhorší možné chování. To jen tak pro zamyšlení… a možná se můžete sami sebe zeptat, jak ho využíváte vy?

Mark Ludwig Stinson, Jotun's Bane Kindred

Temple of Our Heathen Gods

http://www.heathengods.com

*) pozn. překl.: Gothar = plurál od gothi/ goði, starosever. kněz a náčelník

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

two + 1 =

Přihlaste se k odběru: