Rituály – Lammas

Lithin

Svátek Lammas nebo Lughnasadh se slaví kolem 1. srpna. Koná se v dobách žní, a je tak poděkováním za dobrou úrodu. Jeho symbolem jsou klasy obilí, které jsou vhodnou dekorací pro toto období.

Lughnasadh oslavuje část koloběhu roku, která je pevně spjatá s obětí. Bůh je na vrcholu své síly a je oslavovaným králem země. Právě v tuto chvíli přichází bohyně, aby jeho krví pokropila zemi, které bůh vládne, a tím dala lidem úrodu. Bůh ví, že toto musí přijít,a dobrovolně se obětuje pro blaho lidu. Neumírá však nadobro – stane se králem podsvětí, hrdinou z dávných mýtů, který hled ácestu skrze tajemství a odhaluje mystériumsmrti. Lughnasadh tak není jen prvním poděkováním za úrodu, ale zároveň nám dává možnost náhledu důležité životní křižovatky, která někdy potká každého z nás. Dokázat se obětovat pro „vyšší dobro“, pro naše záměry nebo pro druhé.

Tento rituál není tedy jen oslavou žní, ale také připomenutím obětí, které děláme, aby se naše životy a životy lidí kolem nás staly lepšími.

Příprava

Rituál je vytvořen tak, aby ho mohl kdokoliv udělat doma. Kromě běžných „čarodějnických“ věcí jako sůl, vodu, víno, koláčky, vonnou tyčinku či kadidlo, budeme potřebovat ještě oltářní svíci, pár obilných klasů a tužku a papír. Jako oltář nám může posloužit malý stůl nebo šátek na zemi. Na něj dáme misky s vodou a solí (odděleně), vonnou tyčinku a svíci, pohár s vínem (nebo džusem) a talíř se sušenkami, obilné klasy umístíme jako dekoraci. Pokud děláte rituál venku nebo máte dostatečně odolný kotlík, je dobré pro tento rituál rozdělat oheň.

Posadíme se před oltář a zavřeme oči. Zaměříme svou pozornost na Lughnasadh, na dobu sebeobětování, malé smrti a znovuzrození. Pokud chceme něčeho dosáhnout, musíme tomu něco obětovat. Co je vaší obětí na cestě za láskou, úspěchem nebo duchovním rozvojem? Co obětujete vy nebo chcete obětovat, abyste dosáhli toho, po čem toužíte?

Tato krátká meditace by měla trvat kolem pěti minut nebo zkrátka do chvíle, kdy se naladíte na atmosféru svátku a kdy najdete svou malou (nebo velkou) oběť. To, co chcete obětovat, pak napište na papírek a ten dejte na oltář.

Očištění prostoru a stavba kruhu

Poklekneme u oltáře (pokud je vysoký, můžeme zůstat stát) a zapálíme vonnou tyčinku. Svou pozornost zaměříme na vodu a představujeme si, jak se mění v křišťálově čistou.

Nechť je tato voda očištěna od vší zloby a zášti, ať je prosta všech nečistot a zlých záměrů.

Pak se zaměříme na misku se solí a představujeme si, jak se její krystalky očišťují a jsou průzračné.

Nechť je tato sůl očištěna od všech překážek a hranic, ať je čistá jako křišťál.

Vodu a sůl smícháme. Očistíme nejprve všechny lidi v kruhu pokropením, pak projdeme kolem dokola kruhu a představujeme si, jak voda očišťuje vše, co je v něm, jak vytyčuje hranici kruhu. Při tom říkáme:

Nechť je toto místo očištěno od všeho zlého, ať je místem přátelství a lásky. Sůl a voda chrání jeho hranice, tvoří hranici dvou živlů, kterými neprojde dovnitř nic, co nám uškodí.

Pak vezmeme vonnou tyčinku a očistíme kouřem prvně všechny lidi, pak opět projdeme kolem kruhu s představou, že kouř očišťuje celé místo i všechny lidi v něm.

Nechť je toto místo očištěno od všeho zlého, ať je místem přátelství a lásky. Sůl a voda, kouř a oheň chrání jeho hranice, kterými neprojde dovnitř nic, co nám uškodí.

Poté, co je kruh postaven a očištěn, se postavíme před oltář.

Volání živlů

Kruh je nyní vytyčen vodou a zemí, ohněm a vzduchem. Nyní je čas přizvat do kruhu zástupce živlů.

Postavíme se čelem k východu a představujeme si modrou oblohu bez jediného mráčku.

Voláme síly vzduchu, sílu inteligence a komunikace, sílu vůle a čistého myšlení. Voláme živel vzduchu, voláme modré nebe, vzduch kolem nás, který cítíme s každým nádechem, který utváří náš život od počátku až do konce. Voláme síly vzduchu, přijďte do tohoto kruhu a buďte svědky našeho rituálu! Vítáme vás.

Když cítíme přítomnost vzdušného živlu, otočíme se k jihu, kde si představíme žhnoucí slunce nebo plameny ohně (bez dříví).

Voláme síly ohně, sílu odvahy a vášně, sílu odhodlání a nadšení. Voláme živel ohně, voláme slunce, které hřeje i pálí, prvotní jiskru, která nám všem dala život. Voláme síly ohně, přijďte do tohoto kruhu a buďte svědky našeho rituálu! Vítáme vás.

Na západě si představíme oceán, jeho hloubku.

Voláme síly vody, sílu lásky a přátelství, sílu soucitu a tvořivosti. Voláme živel vody, voláme hluboké oceány a lesní tůňky, bouři i lehký déšť. Voláme síly vody, přijďte do tohoto kruhu a buďte svědky našeho rituálu! Vítáme vás.

Na severu si představíme jeskyni nebo skálu.

Voláme síly země, sílu oddanosti a moudrosti, sílu trpělivosti a stálosti. Voláme živel země, voláme hluboké jeskyně a živou zemi, moudrost našich předků. Voláme síly země, přijďte do tohoto kruhu a buďte svědky našeho rituálu! Vítáme vás

Volání bohů

Bohyni by měl do kruhu volat muž a boha žena. Pokud není tato možnost, ničemu to nevadí. Bohy můžeme volat u oltáře nebo kdekoliv v kruhu, jak to zrovna cítíme.

Nejprve voláme bohyni:

Bohyně
Stříbrná matko
Voláme tě do tohoto kruhu
V čas žní a první úrody
Kterou jsi nám dala
Voláme tě jako matku všech lidí
Matku Zemi
Bohatou a vstřícnou

Při hvězdném nebi
A hlubokém oceánu vzpomínek
Voláme tě, Bohyně!
Přijď mezi nás!

Nyní přichází čas zavolat boha:

Rohatý Bože z lesů
Pastýři ztraceného stáda
Voláme tě do tohoto kruhu
V čas, kdy klasy padají k zemi
Kdy všichni vzpomínáme
Na světlo slunce, které nám dalo své dary
Na oběť krále své zemi

Se silou slunce a oštěpu
Voláme tě, Bože,
Přijď mezi nás!

Lammas

S postaveným kruhem, zavolanými živly a bohy se můžeme konečně pustit do práce. U oltáře zvedneme klasy obilí a proneseme uvítání:

Přišel čas první sklizně
Obilí stojí zlaté v polích
A plody matky země dozrávají
Přišel čas, kdy se dny pomalu krátí
A přesto je Bůh v plné síle
Přišel čas obětí Kolo roku se otáčí
A my přicházíme oslavit
Nekonečnou změnu
Která je stálá

Promneme klasy obilí, aby zrnka vypadla na oltář.

Děkujeme za požehnání, která dostáváme
A za chvíle života, které nás učí víc
Děkujeme za oběť, kterou Bůh přinesl
Pod srpem Paní měsíce
Děkujeme za první sklizeň a za úrodu
Nechť vyživuje naši duši, tělo i mysl
Po celý podzim a zimu
Dokud se světlo Boha opět nevrátí

Vypadaná zrnka posbíráme a dáme do misky na obětiny. Pokud máte oheň, je lepší vhodit zrnka do ohně.

Nejen Bůh, ale i my musíme činit v našich životech oběti
Oběť není jen ztrátou, je zároveň cestou dál
Pokaždé, když něco ztratíme, získáme o mnoho víc
Po každé smrti přichází život
Naše oběť dá vzniknout novému
Obětovaný Bůh znovu povstane Jiný a tajemný

S posledními slovy zapálíme svíci na oltáři. Vezmeme do ruky papír s naší obětí a opatrně ho spálíme v plameni svíce.

Rohatý bože a Paní měsíce
Žádám vás o pochopení oběti
O schopnost ji přinést pro ty
Které milujeme a chráníme
Prosím vás o porozumění tajemství
Které se za každou obětí skrývá

Koláče a víno

Součástí každého sabatu je hostina, na kterou je právě čas. Uchopíme pohár s vínem a pozvedneme jej.

Krásná bohyně a mocný bože, požehnejte prosím tomuto vínu, nechť je naplněno vaší božskou sílou.

Pak pozvedneme talíř se sušenkami.

Nechť bůh a bohyně požehnají tento pokrm v čase žní. Ať je potravou nejen pro tělo, ale i pro duši.

Každý člověk v kruhu se napije z vína a může pronést přípitek. Pak si každý vezme sušenku. Je možné a vítané slavit v kruhu s bohy, ať už je to tichá meditace, piknik nebo bujará oslava. Až si užijeme oslavy do sytosti, přejdeme k poslední části.

Uzavírání rituálu

Uzavíráním rituálu myslíme poděkování živlům a všem bytostem, které byly přítomné v kruhu. Zároveň tím uvolníme sílu, kterou jsme při rituálu nastřádali.

Otočíme se na východ a řekneme:

Voláme živel vzduchu, síly na východě, a děkujeme za vaši přítomnost v tomto kruhu. Na shledanou!

Na jihu takto poděkujeme ohni, na západě vodě a na severu zemi.

A děkujeme také všem bytostem a silám, které přišly do tohoto kruhu. Dáváme vám volnost, jděte do všech světových směrů, nebo zůstaňte zde. Na shledanou! Rituál je u konce.

Merry meet, merry part, and merry meet again!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

12 − eight =

Přihlaste se k odběru: