Základy domácí magie – domácí duchové

Zbyněk Milner na Větře

Domácí magie používá k dosažení cíle (dosažení změny) vždy předměty a suroviny, které se nachází doma, na zahradě či ve chlévě. Domácí magik (čarodějnice, čaroděj) pracuje nejčastěji v kuchyni. Ta je jeho magickou oratoří, ve které se odehrávají drobné, na první pohled neznatelné rituály. Tento magický směr podléhá stejně tak jako klasická magie zákonitostem rezonance (podobné ovlivňuje podobné), fázím měsíce, dnům v týdnu, východům a západům slunce.

Domácí magie se spoléhá na pomoc duchů domů, duchů rodiny a rodů. Takové duchy domácí magie chová v hluboké úctě. Pravidelné přinášení drobných dárků – obětin a modliteb tvoří základ práce domácího čaroděje.

Duchové domů

Jedná se o bytosti putující věky s konkrétní rodinou, mnohdy navázané na jedno konkrétní místo. Tito duchové jsou bytosti soběstačné, schopné ovlivnit naše osudy.  Avšak i naše chování, rodinné vztahy a celý životní příběh formuje a ovlivňuje do jisté míry domácí duchy. Představme si domácího ducha jako výslednici sil na sebe vzájemně působících s vlastním intelektem a vlastním životním příběhem. Když se nad tím zamyslíme, je to vlastně přirozené – je členem naší domácnosti, kterého často vnímáme podprahově. Cítíme špatnou atmosféru v domě, známe dny, kdy nám vše padá z rukou a nic se nevede. Někdy zase zavládne dobrá pohoda a atmosféra bezpečí. Je možné tyto přirozené síly domů, rodin a rodů pozvat do našich životů. Oslovit je s konkrétní prosbou, navázat vědomý kontakt a požádat je o pomoc v těžkých životních událostech.

Místo setkávání

Domácí duch je přítomen po celém domě a není zpravidla místo, kde by nebyl, mnohdy se mi zdá, že prostupuje celým domem. Je však dobré vymezit nějaké místo, kde bude jakési ohnisko této síly, můžeme říci poštovní schránka na dopisy, či místo pro setkávání. Takové místo může být květináč s oblíbenou květinou – dobře se hodí kaktus, nebo kámen připomínající podobu domácího ducha, jak ji vnímáte vy. Může to být i zvíře – kočka, pes, myš, papoušek. Zde však bude třeba vzít v úvahu jisté komplikace s tím spojené. Jednoznačně toto místo symbolizované nějakým předmětem či rostlinou je něco jako kontaktní místo pro vaši vzájemnou komunikaci. Pokud jste se rozhodli pro kámen nebo sošku, najděte místo, kde by se líbilo vám jako domácímu duchu, a tam ji umístěte. Nehledejte místo pro vystavení té věci, ale hledejte něco jako pelíšek. Kout místnosti vedle sporáku nebo místo vedle dveří v kuchyni. Pamatujte, že takové místo budete navštěvovat a bude místem, kam budete směřovat své prosby, modlitby a obětiny.

Obětiny

Tyto vychází z povahy předmětu, který jste vybrali jako zástupce vašeho domácího ducha. Pokud je to kámen či soška – ideálně kamenná nebo dřevěná, přinášejte pravidelně pár kapek pálenky nebo medu v malé nádobce tomu určené. Skleničku mléka, cukr, luštěniny, olej, ale i bonbóny a mouku, sušené plody, čerstvé plody, vajíčka – je to váš domácí duch a váš dar je investice do vašeho vztahu. Nemusíte se omezit jen na potraviny, lze nabídnout i nějaký výrobek vlastních rukou, lze zapálit i svíčku. Z mé zkušenosti nejde ani tak o finanční náročnost obětiny, ale o opravdovost, s jakou k místu setkání přicházíte. Pokuste se začít domácím duchům důvěřovat. Při přinášení obětí platí závazně jedno pravidlo: Přinášejte to, co je vám nějak cenné, to, čeho si vážíte. Nikdy, nikdy neobětujte potravinu zkaženou, nebo předmět, který je rozbitý či k nepotřebě.

Prosby

Trvalo mi docela dlouhý čas, než jsem se odhodlal předkládat domácím duchům své prosby. Přicházel jsem každé ráno a večer, přinášel pár kapek slivovice a s radostí na svého domácího ducha hleděl. Měl jsem radost, že místo, které jsem mu vybral, nebo které si vybral on sám, je tak pěkné. Později, ani nevím jak, cítil jsem potřebu prosit o ochranu domu. Tiše jsem prosil: DomoVoji můj, při domě ty stůj. Časem přicházelo mnoho dalších proseb, a pro mne se stalo přirozenou samozřejmostí předkládat prosby a potřeby. Myslím si, že onen čas magické adaptace – čas mého pasivního přinášení obětin byl velice důležitý pro navázání kontaktu.

Co s obětinou

Je spousta názorů na to, co udělat s obětí, když splní svůj účel. Kam s ní? Odpověď vychází z povahy obětiny. Pokud na kámen liji pálenku, nemusím se již o nic dále starat. Fyzika se o vše postará, pálenka se vypaří. Přiznám se, že tato forma obětí mi velice vyhovuje a cítím, že je i dobrou formou obětí pro domácí duchy. Alkohol je duší toho, z čeho je připraven, což nám dává mnoho možností volby a změny přinášených darů. Obětiny pevného charakteru, které se neodpařují, jako jsou zrní, mouka, cukr, med, olej a jiné, je třeba po nějakém čase odstraňovat. Toto platí v případě, že oltář máte v domě. Když se nachází na zahradě, příroda a zvěř se často o drobné obětiny postarají samy. Obětiny z domácích rituálů můžeme odnášet do přírody, můžeme je nabídnout ptákům. Pokud přináším oběť ve formě zrní a slunečnicových semen, je to ideální stav. Ptáci jsou v některých kulturách ztotožňováni s našimi předky. Mouku, med, olej, ovoce a jiné potraviny lze nabídnout domácímu užitkovému zvířectvu přináležejícímu k domu. Obětiny povahy nekonzumovatelné (předměty) odevzdáme zemi jejich zakopáním.

Trocha teorie

Od chvíle, kdy navážete vědomý kontakt s domácími duchy, je mezi vámi jistý obchodně přátelský vztah. Vaše pozornost, ochota prokazovat úctu a přirozenou zdvořilost k duchům domu jsou oním spirituálním platidlem, jež je podloženo a kryto vaší obětí, která vše zpečeťuje. Je třeba si uvědomit, že váš zájem, vaše pozornost, zaměřená na samotné srdce rodiny a domu, nese své plody. Vaše vůle se napojuje na vůli domu, na vůli všech, kteří spolu vytvářejí onu výslednici sil, nazývanou domácí duch či duše rodiny nebo rodu. Zkušený mág a čaroděj zná poučku, že: magie je umění a věda, kterak dosáhnout změny v souladu s vůlí. Pokud se podíváme na fenomén domácích duchů, zjistíme, že naše konání zmiňovanou definici naplňuje. Naše magické snažení je prostřednictvím obětin a rituálů (uměním a vědou) směřováno k navázání kontaktu s personifikovanou silou domu, rodu a rodiny, která je vyzývána a vzývána (pro dosažení změny) a více či méně konkrétních cílů. Domácí duch je ochránce domu, zdraví a majetku. Jeho prioritou je ochraňovat dům a jeho obyvatele. Cítím, že domácí duch je zvláštním způsobem s domem propojen, a stejně tak je propojený s našimi předky. Pamatujme na to, že naši předkové na nás hledí jako na svou investici do budoucnosti, hledí na nás jako na způsob, jak zajistit pokračování dávného příběhu rodu. Rodu, jehož historii mnohdy neznáme, ale buďme si jisti, že veškeré snažení všech našich předků, ať vědomé nebo nevědomé, směřovalo k zachování rodové linie, které jsme my vrcholky. Z toho plyne, že domácí duchové jsou doslova nedočkaví nám pomáhat. Jen je třeba vědět, jak o pomoc požádat.

Praxe

Ráno před východem slunce přineseme oběť a prosebnou modlitbu za ochranu domu. Není nezbytné skládat rýmovaná zaříkání, ale pokud se povede, jen lépe. Stejně tak po západu slunce provádíme stejný rituál se zapálenou svíčkou. Svíčku volíme dle vlastního uvážení, potíráme vonným olejem (vonný olej není podmínkou). Důležité je pravidelné opakování rituálů. Pokud to tak cítíte a čas to dovolí, věnujte svoji pozornost svému kameni, sošce (tomu, co představuje ducha domu) pozornost i přes den. Žádejte o požehnání surovin na vaření tím, že je předložíte s prosbou k požehnání a malou část obětujte. Pokud je v domě někdo nemocen, uvařte mu bylinný čaj a pár kapek z něho obětujte s modlitbou za uzdravení. Přicházejte za domácím duchem i v dobách radosti a oslav. V takové dny jej omývejte mlékem, medem, pálenkou a nakonec opláchněte vodou s odvarem z černého bezu nebo lípy. Takové dny jsou úplňky, svátky, narozeniny, pondělní dny, svátky kola roku, prostě vždy, když je v domě nějaký důvod k radostem.

Přistupujte k domácím duchům jako k esenci vlastní rodiny, jako k tomu nejdůležitějšímu ve vašem domově. Mluvte a chovejte se k domácím duchům vždy s velikou úctou a vězte, že síla domácích duchů, duchů rodin a duchů Rodu je mnohem větší, než se na první pohled zdá. Podobné, co platí pro duchy domů, platí v jistých upravených pravidlech i pro duchy vašich dopravních prostředků (vozidel a kol), pro duchy zahrad a polí, které eventuálně vlastníte. Domácí magie vyžaduje kreativnost a opravdovost v přístupu. Pokud je tento postoj zachován, je domácí magie cestou, jak ze svého domova zbudovat místo útočištné, místo bezpečí, prosperity, zdraví a požehnání sil člověka přirozeně provázejících od nepaměti.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

four × 5 =

Přihlaste se k odběru: