Slunovratová zpráva 2018

Vážení členové a příznivci České pohanské společnosti,

čas plyne jako voda a rok 2018 pomalu předává štafetu novému roku 2019. Letošní rok byl velmi přínosný v mnoha ohledech, podívejme se tedy, co vše se událo. Pod záštitou Č.P.S. či ve spolupráci s Č.P.S. letos proběhlo celkem 72 veřejných akcí a 5 rituálů ku příležitosti oslav svátků Kola roku – dva temné poloviny roku (Imbolc a Zimní noci) a dva světlé poloviny roku (2x Beltain a Letní slunovrat) pro členy i nečleny. Konkrétní rozpis událostí naleznete na konci této zprávy. Jednou z každoročně pořádaných událostí je Členská schůze Č.P.S. konající se jednou do roka. Rada Č.P.S. se schází dvakrát ročně. V současnosti má Č.P.S. 76 členů, což je o 2 více než tomu bylo minulý rok. Rada Č.P.S. aktuálně čítá 17 členů, z nichž každý přispívá svým projektem a je pro Č.P.S. a pohany velkou oporou.

Počty členů

  • počátek roku 2012 22 členů
  • konec roku 2012 36 členů
  • konec roku 2013 56 členů
  • konec roku 2014 64 členů
  • konec roku 2015 69 členů
  • konec roku 2016 85 členů
  • konec roku 2017 74 členů
  • konec roku 2018 76 členů

Krátce Vás seznámím s projekty radních stávajících či bývalých.

Filip Kubín (Airis) funguje jako IT podpora, zastával také funkci předsedy ČPS. Na letošní schůzi radních ČPS štafetu předsednictví předal Renatě Seifertové (Saggi).

Josef Petr (Jožka) se stará o projekt Bardská gilda a Pohanské stopy. V rámci Bardské gildy proběhly dva bardské víkendy, první v Jizerských horách, účastnilo se 13 lidí. Víkend byl zasvěcen zejména duchům místní krajiny, konkrétně víle Izerínce. Druhý bardský víkend byl zaměřen na téma lásky a milostné tvorby. Proběhl v říjnu v Údolí Samoty a účastnilo se cca 25 lidí. V rámci Pohanských stop proběhly tři výlety – listopadový výlet na Dračí vrch u Liberce, zářijový do Moravského krasu a lednový noční přechod Jeseníků. Ten Jožka organizoval společně s Airisem a všichni si putování užili. Účastníků bylo cca 15, sáhli jsme si opravdu na dno.

Lucie Kloboučková (Luned) se zaměřuje na rozvoj Ásatrú v Čechách. Společně se Štěpánem Krčou, který má mimojiné v plánu organizovat pohanské koncerty, pořádá rituály, výlety a jiné akce. Na konci října proběhl polootevřený rituál Zimní noci k uctění našich předků a mystéria smrti, kterého se účastnilo cca 12 lidí. Luned také do konce roku zastává funkci členské zástupkyně Č.P.S. – správkyně členství. Na setkání členů ČPS štafetu předala Janě Kotrlové (Chechty), na niž se mohou členové obracet s dotazy a vznášet k ní nápady nebo připomínky. Kromě toho také Chechty pořádá srazy v Dobré společnosti v Českých Budějovicích. Vzhledem k přestěhování se do Krušných hor se sice četnost setkání večerů v dobré společnosti v Českých Budějovicích snížila, ale poprvé nově proběhlo setkání v Karlových Varech.

Martina Píšová je šéfredaktorkou internetového magazínu Kolovrat. V roce 2018 navštívilo internetové stránky Kolovratu na 22 tisíc uživatelů, kteří si naše stránky otevřeli 63 tisíckrát. V letošním roce vyšlo celkem 24 článků – např. knižní novinky, stolní historické hry, recepty, reportáž k výstavě, rozhovor s kapelou atd. Za zmínku stojí velmi zajímavá analýza o chování pohanů, kronika o historii prvních událostí a spolků v ČR či mapa pohanských míst v Evropě.

Aneta Fojtíková se stará o celkovou organizaci projektů V dobré společnosti a Na cestě pohanstvím. Zároveň vede setkání v Praze. Setkání V pražské dobré společnosti proběhla v tomto roce celkem dvanáctkrát, účast byla vždy hojná. V zimních měsících a při nepřízni počasí probíhaly srazy v baru Kelt Mek, v letních měsících se událost konala v Letenském parku. Setkání Na cestě pohanstvím probíhají pravidelně v pražské čajovně Šamanka externě ve spolupráci s Lenkou Kovářovou a uskutečnila se celkem desetkrát. Pohanské přátele máme i v bratrské zemi – na Slovensku, a tak v únoru pořádala Č.P.S. setkání v Bratislavě, kde se organizace ujala Zuzana Kováčová. Setkání pohanů proběhlo také třikrát v Olomouci, po třech letech znovu v Ostravě, nově také v Písku a v Karlových Varech, a od června probíhají srazy i v Liberci organizované Markétou Humlovou.

Setkání V brněnské společnosti a organizace akcí na Moravě vede Martin Jenyš (Poeta). Letos proběhlo celkem 12 setkání V brněnské společnosti, jedno setkání Na cestě pohanstvím a také výlet do Moravského krasu v rámci Pohanských stop. Rovněž v Brně proběhly dva pohanské koncertní večery, kterých se zúčastnilo cca 60 lidí.

V Pardubicích proběhla čtyři setkání pohanů V dobré společnosti v krčmě Severka a dvě setkání Na cestě pohanstvím v Dobré čajovně, organizaci akcí zde má na starosti Lenka Jedličková (Drowa). Pořádala také imbolcový rituál u Pardubic a jedno letní přespání v lese v oblasti Břehy u Přelouče. Do příštího roku by Drowa ráda udržela rytmus sešlostí, které by i nadále chtěla pořádat jednou měsíčně, a dále plánuje uspořádat několik rituálů ke svátkům Kola roku.

Ondřej Vaverka má na starosti dění akcí na Plzeňsku. Za rok 2018 proběhla celkem dvě setkání v Dobré společnosti v baru Valhalla v srpnu a v prosinci a v únoru jedno setkání Na cestě pohanstvím v čajovně. Zároveň také organizoval veřejný rituál Beltain s pohanskou kapelou Raava. Akce se velmi vyvedla – konal se rituál a tanec kolem ohně, doprovázela živá hudba a lidé mohli nocovat pod širou oblohou na vrchu kopce. Zúčastnilo se cca 60 lidí. V řijnu si také vzal na starost ČPS internetový obchůdek, a tak mohly být i letos kalendáře na nový rok vytištěny a rozeslány.

Projekt Pohanská rodina vede Kateřina Markéta Matoušková (Žabka). V rámci projektu proběhly dva rituály ku příležitosti oslav svátků Podzimní rovnodennosti a Samhainu. Samhainu se účastnilo 13 lidí a i počasí nám přálo, cesta ze svíček z údolí na kopec byla ve tmě velmi efektní. Žabka také poprvé uspořádala setkání pohanů v Písku, které se velmi vydařilo, účastníků bylo 17, debata proudila a potkali se lidé, kteří se doposud neznali. Další setkání v Písku jsou v plánu. Spolu s Lenkou Jedličkovou (Drowa) vede také projekt Bylinkářská gilda. V rámci projektu proběhl výlet Letní slunovrat s vůní bylin, který zahrnoval kromě poznávání bylin také rituál a oslavu letního slunovratu. Akce proběhla v komorní sestavě, ale účastníkům se velmi líbila, byla to jejich vůbec první akce s ČPS.

Velmi důležitou oporou pro Č.P.S. je také Jarmila Cikánková, jež má na starosti účetní správu.

Do rady letos nově vstoupili Lukáš Pokorný (Vořech), který v budoucnu plánuje pořádat bardské večery, a Marek Bednář (Budimír), který plánuje pořádat rituály a akce ve slovanském duchu.

Zde naleznete výpis veřejných událostí organizovaných Č.P.S.:

5. ledna V brněnské dobré společnosti
10. ledna Na cestě pohanstvím v Praze
12. ledna V pardubické dobré společnosti
13. ledna V pražské dobré společnosti
20. ledna Pohanské stopy – noční přechod Jeseníků
_______________________________________
3. února Na cestě pohanstvím v Plzni
9. února Na cestě pohanstvím v Pardubicích
9. února Koncert v brněnské dobré společnosti
9. února V budějické dobré společnosti
9. února V pražské dobré společnosti
10. února Imbolcový rituál u Pardubic
21. února Na cestě pohanstvím v Praze
23. února V olomoucké dobré společnosti
24. února Dobrá společnost v Bratislavě
_______________________________________
2. března V brněnské dobré společnosti
9. března Dobrá společnost v Pardubicích
15. března V pražské dobré společnosti
18. března Ostarový úklid Piletického potoka
21. března Na cestě pohanstvím v Praze
23. března Bardský víkend v království Izerínky
23. března Na cestě pohanstvím v Brně
_______________________________________
6. dubna Na cestě pohanstvím v Pardubicích
6. dubna V brněnské dobré společnosti
13. dubna V pražské dobré společnosti
18. dubna Na cestě pohanstvím v Praze
20. dubna V budějické dobré společnosti
27. dubna Pohanská encyklopedie
28. dubna Pardubická oslava Beltainu
28. dubna Beltain 2018 – Veřejný rituál a oslava s pohanskou kapelou Raava
_______________________________________
4. května V brněnské dobré společnosti
17. května V pražské dobré společnosti
_______________________________________
1. června V brněnské dobré společnosti
8. června V budějické dobré společnosti
13. června Na cestě pohanstvím v Praze
15. června V pražské dobré společnosti
22. června Letní slunovrat s vůní bylin
22. června V liberecké dobré společnosti
29. června V pardubické dobré společnosti
_______________________________________
5. července V brněnské dobré společnosti
10. července Na cestě pohanstvím v Praze
12. července V pražské dobré společnosti
_______________________________________
3. srpna V brněnské dobré společnosti
3. srpna V plzeňské dobré společnosti
17. srpna V pražské hudební dobré společnosti
20. srpna Na cestě v pohanství v Praze
_______________________________________
7. září V brněnské dobré společnosti
18. září Na cestě pohanstvím v Praze
22. září Pohanské stopy – Moravský kras
27. září V pražské dobré společnosti
28. září S ČPS na výstavu Keltové
_______________________________________
5. října V brněnské dobré společnosti
16. října Na cestě pohanstvím v Praze
19. října Bardský víkend o lásce
19. října V olomoucké dobré společnosti
20. října Na cestě pohanstvím v Brně
26. října V pražské dobré společnosti
27. října Pohanské stopy – Dračí vrch
27. října V liberecké dobré společnosti
_______________________________________
2. listopadu V brněnské dobré společnosti
2. listopadu V budějické dobré společnosti
10. listopadu Koncert v brněnské dobré společnosti vol.2
15. listopadu V pražské dobré společnosti
17. listopadu Setkání členů ČPS 2018
18. listopadu S ČPS na Slovanskou epopej
20. listopadu Na cestě pohanstvím v Praze
24. listopadu Na cestě pohanstvím v Písku
24. listopadu V ostravské dobré společnosti
_______________________________________
11. prosince Na cestě v pohanstvím v Praze
14. prosince V karlovarské dobré společnosti
14. prosince V pražské dobré společnosti
19. prosince V plzeňské dobré společnosti
21. prosince V olomoucké dobré společnosti
______________________________________
Rok 2018 byl pro naši Českou pohanskou společnost, její členy a přátele úspěšný v mnoha ohledech.  Nezbývá než nám všem popřát mnoho sil, dalších úspěchů a odvahu jít se ctí dál po našich cestách. Nechť nás naši Bohové a spříznění provází!

Děkuji všem radním za jejich snahu a energii, kterou do projektů vkládají a že jsou oporou pro ostatní členy. Děkuji i ostatním členům Č.P.S. za přízeň a podporu.

Vaše Luned, zástupkyně členů Č.P.S..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

19 − nineteen =

Přihlaste se k odběru: