Slunovratová zpráva 2013

Druhý rok naší existence přinesl mnoho nového. Zde si můžete přečíst, co vše Č.P.S. v roce 2013 zažila. Zároveň bychom tímto chtěli poděkovat za Vaši přízeň a pomoc v našich snahách.

1. Základní údaje

Název společnosti: Česká pohanská společnost
Sídlo společnosti: 460 06 Liberec, Červeného 611
Právní forma: občanské sdružení
Identifikační číslo: 22752609
Datum založení: 20. února 2012

Společnost je zapsána u Odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra v Praze.

Česká pohanská společnost vznikla v únoru 2012 jako občanské sdružení s cílem pořádat akce různého typu pro pohanskou veřejnost a sloužit jako platforma pro další projekty, pro setkávání lidí z pohanské komunity a vzájemné poznávání se.

2. Orgány společnosti:

Rada v roce 2013 pracovala v počtu 14 členů.

Předseda:   Jakub „Zahrada“ Achrer
Pokladník:  Veronika „Vermarka“ Štěpánová
Členský zástupce: Filip „Airis“ Kubín od 13. listopadu pak Jiří „Felix” Rys

13. června byl novým předsedou na další půlrok zvolen Jakub „Zahrada” Achrer po Jiřím „Seórasovi“ Posledníkovi.

3. Zpráva o činnosti společnosti

Česká pohanská společnost tento rok zahájila několik nových projektů a rozšířila své pravidelné aktivity.

Pravidelné aktivity:

  • Bardské večery

  • Otevřená setkání pro pohanskou veřejnost: V dobré společnosti

  • Čtvrtletník Kolovrat

  • Přednášky

  • Koncerty

  • Výlety s pohanskými stopami

  • Ekologické aktivity

První akcí České pohanské společnosti pro rok 2013 bylo organizování dalšího setkání V dobré společnosti, které se konalo v Praze a kam přijeli nejen pražští pohané, ale také pohané z Brna, Ostravy, Olomouce a další měst České republiky. Druhou lednovou akcí byl noční přechod přes Jizerské hory organizovaný mužskými mystérii. Akce se zúčastnili lidé z různých pohanských skupin. Bylo vydáno imbolkové číslo Kolovratu.

V únoru proběhlo setkání V dobré společnosti, po kterém následoval Bardský víkend ve Sloupu v Čechách s tématem jarní děkování. Bardského víkendu se zúčastnilo zhruba dvacet lidí.

Na začátku března proběhla přednáška na téma Řecké mysterijní kulty od doc. Radka Chlupa. Další týden následovalo setkání V dobré společnosti. Poslední týden se uskutečnila beseda s Michaelem Strmiskou na téma baltského pohanství, které se zúčastnilo zhruba patnáct lidí. Na internetových stránkách Č.P.S. a v Kolovratu vyšel od Strmisky tematický článek.

Duben byl pro nás velice plodný, protože se podařilo uspořádat první koncert Tomáše Kočka s názvem Pohanské jaro. Díky němu přišla do Č.P.S. nová vlna členů a dalších lidí, kteří nabídli pomocnou ruku. V dubnu se také uspořádalo setkání ženských mystérií. S pohanskými stopami se vyrazilo do křivoklátských lesů a uspořádalo se setkání V dobré společnosti v Praze a poprvé i v Olomouci. Bylo vydáno beltainové číslo Kolovratu.

V květnu proběhlo setkání V dobré společnosti a o týden později se uskutečnila přednáška na téma lidového léčitelství a tělových svící.

Červen přinesl přednášky o městském zahradničení a o anatomii rituální struktury ADF. Odehrálo se také setkání V dobré společnosti.

V červenci se uspořádalo setkání ženských mystérií s tématem přijímání mateřské lásky. Proběhlo první setkání V hudební dobré společnosti, kde se zpívalo a chantovalo. Proběhl výlet pohanských stop do křivoklátských lesů. Vydali jsme také lughnasadové číslo Kolovratu.

V srpnu se uspořádalo setkání V dobré společnosti.

Září přineslo nejvíce aktivit v jednom měsíci. Kromě setkání V dobré společnosti byl uspořádán bubnovací workshop. O dva dny později proběhlo slavnostní zahájení prodeje pohanských kalendářů na rok 2014. Dále jsme uspořádali dobročinnou sbírku a adoptovali sovu v záchranné stanici Makov. Sova byla díky štědrosti dárců adoptována na dva roky. Na konci měsíce byla uspořádána přednáška od Cerri Lee na téma umění a folklórní tradice a proběhl koncert Damh the Barda v Baráčnické rychtě v Praze. Novou šéfredaktorkou Kolovratu se stala Lenka Brichová. Č.P.S. v září také založila několik nových projektů s názvy: Pohané zemi, Gilda prálky, slopu a cvíga a určila hlavního organizátora akcí na Moravě.

V říjnu proběhly dvě setkání V dobré společnosti. Jedno se uskutečnilo v Praze, druhé v Hradci Králové. Bylo také uspořádalo první velké setkání členů Č.P.S., na kterém byla představena rada, vize rady do budoucnosti a Jiří „Felix” Rys byl zvolen členským zástupcem na následné volební období. Proběhl také bardský víkend na téma zima a chlad. Poprvé bylo vydáno veřejné číslo našeho čtvrtletníku Kolovrat.

V listopadu proběhla ženská mystéria na téma předkyně. Byla uspořádána přednáška o germánských runách od Catalessi, na kterou přišlo více než 25 zájemců, a proběhl výlet Pohanských stop do Posázaví. V listopadu se také uskutečnila dvě setkání V dobré společnosti -jedno v Praze a druhé v Olomouci.

Prosinec přinesl přednášku o pohanství v Polsku a členům a spolupracovníkům byly rozeslány slunovratová přáníčka. Vše bylo zakončeno setkáním V yulovské dobré společnosti, kde si lidé navzájem předali dárky.

4. Struktura a členství

Při zahájení činnosti byl počet členů společnosti 22. Ke konci roku 2012 činil počet členů 36. Ke konci roku 2013 má společnost 56 členů.

Za druhý rok existence uspořádala Č.P.S. devět přednášek a workshopů, tři výlety Pohanských stop, tři veřejná ženská mystéria, dva koncerty, dva Bardské víkendy, jedny mužská mystéria, jedno setkání členů Č.P.S., jednu adopce sovy, jedno zahájení prodeje pohanských kalendářů na rok 2014, patnáct setkání V dobré společnosti, a vydala čtyři čísla čtvrtletníku Kolovrat.

V roce 2013 bylo celkem uspořádáno na 42 různých aktivit.

Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem, kdo se na projektech podíleli a stejně tak všem členům, přátelům a ostatním, kteří nám drží palce, za jejich přízeň!

Vaše Česká pohanská společnost

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

17 − twelve =

Přihlaste se k odběru: