Slunovratová zpráva 2012

Je to už skoro rok, co vznikla první myšlenka na vytvoření našeho občanského sdružení. Proto bychom Vám všem chtěli poděkovat a zároveň Vás provést vším, co jsme tento rok zažili.

1. Základní údaje

Název společnosti:     Česká pohanská společnost
Sídlo společnosti:       460 06 Liberec, Červeného 611
Právní forma:              občanské sdružení
Identifikační číslo:     22752609

Společnost je zapsána u Odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra v Praze

Datum založení:         20. února 2012

Česká pohanská společnost vznikla v únoru 2012 jako občanské sdružení s cílem pořádat akce různého typu pro pohanskou veřejnost a sloužit jako platforma pro další projekty, pro setkávání lidí z pohanské komunity a vzájemné poznávání se.

 

2. Orgány společnosti:

Rada v roce 2012 pracovala rada společnosti v počtu 13 členů.

Předseda:                   Petr „Eurik“ Gilar
Pokladník:                   Veronika „Vermarka“ Štěpánová
Členský zástupce:       Filip „Airis“ Kubín

14. června 2012 došlo v souladu se stanovami k volbě předsedy společnosti, byla zvolena Veronika „Vermarka“ Štěpánová.

29. listopadu 2012 byl novým předsedou na další půlrok zvolen Jiří „Seóras“ Posledník.

3. Zpráva o činnosti společnosti

Česká pohanská společnost převzala po svém vzniku pod záštitu Bardskou gildu Pohanského otevřeného fóra a projekt Pohanské stopy. Začátkem března společnost spustila internetové stránky a začala působit na sociálních sítích. Byl vytvořen transparentní účet u Fio banky. Veškeré pohyby na tomto účtu lze sledovat on-line na internetových stránkách.

Pravidelné aktivity:

  • Bardské večery
  • Otevřená setkání pro pohanskou veřejnost „V dobré společnosti“
  • Čtvrtletník Kolovrat
  • Přednášky

První bardský večer proběhl v únoru ve Sloupu v Čechách.

Počínaje březnem se každý měsíc konala otevřená setkání pro pohanskou veřejnost v Praze, pod názvem „V dobré společnosti“. Ve druhé polovině března proběhly dvě přednášky. První na téma Tantra a sexuální magie, druhá na téma Posmrtný svět v pohanství a současné dění v pohanském světě. Na tuto přednášku přijal pozvání prof. Michael Strmiska. Pan Strmiska při své návštěvě také poskytl redakci čtvrtletníku Kolovrat rozhovor, který byl vydán v prvním (květnovém) čísle.

V květnu uspořádala Česká pohanská společnost druhý bardský večer a v rámci pravidelné a již tradiční akce BMWC (nepořádané Č.P.S.) kruhy mužských a ženských mystérií. V témže měsíci proběhl křest první sbírky básnické tvorby s pohanskou tematikou autorů z bardské gildy. Sbírka má název Z šepotu padajícího listí. Dále společnost uspořádala promítání nového filmu o pohanství The Spirit of Albion, které se konalo v kině Evald v Praze. V České republice se jednalo o premiéru tohoto filmu.

V červnu proběhla přednáška Kamily Velkoborské na téma Posvátná místa v české krajině. Na tento měsíc byl plánován také tematický geocachingový výlet na Šumavu, který byl však zrušen pro nízký zájem. U příležitosti letního slunovratu proběhla fotosoutěž s tématem Fotografie české krajiny, kterou vyhrál Ondřej „Lesem Kráčející“ Jaroš z Hrušovan u Brna a získal tak lístek na koncert britského hudebníka a druida Damh the Barda.

V červenci proběhly dva celodenní tematické workshopy, které vedl host Seani Fool z Velké Británie. Téma prvního workshopu bylo Posvátné drama a rituál, téma druhého Šamanské BDSM. Ve stejném měsíci také proběhl první veřejný rituál – Lughnasadh – pod vedením Veroniky „Vermarky“ Štěpánové a Petra „Eurika“ Gilara. Konal se v Kosoři u Prahy a byl veden ve stylu druidské liturgie ADF.

V srpnu proběhl výlet do západních Čech do okolí Rokycan (přírodní park Radeč a návštěva hradiště u Březiny), kterého se zúčastnilo 15 lidí. K 1. srpnu vyšlo druhé číslo časopisu Kolovrat. Během srpna byl na stránkách Č.P.S. spuštěn blog, na němž se začaly objevovat tematické články.

V měsíci září proběhlo první setkání „V dobré společnosti“ mimo Prahu, a to v Ostravě.

Začátkem října uspořádala Č.P.S. koncert britského hudebníka Damh the Barda v Praze v Baráčnické rychtě, který si nenechalo ujít 65 příznivců. Dále proběhla série přednášek. První přednáška o pradávné jeskynní magii a umění, kterou vedla Cerri Lee a o měsíc později přednáška britské velekněžky tradice Wicca a psycholožky Vivianne Crowley a prezidenta britské Pohanské federace Chrise Crowleyho na téma Kotel a grál. Další setkání „V dobré společnosti” se uskutečnilo pro pohanské přátele v Liberci. K příležitosti svátku Samhain dne 1. listopadu bylo vydáno další číslo čtvrtletníku Kolovrat.

V listopadu se odehrál víkendový bardský večer v Jizerských horách, kterého se zúčastnilo 23 lidí a v rámci nějž se uskutečnil společný výlet, divadelní workshop, workshop o psaní mýtů a samhainový rituál. V listopadu se také konalo společné setkání „V dobré společnosti” s Divinorem v Brně a proběhl výlet po starověkých hradištích nedaleko Prostějova, po nichž nás provedli archeologové a znalci z Klubu vojenské historie.

Prosinec přinesl yulovské setkání „V dobré společnosti” na kterém se předávaly společné dárky a zároveň setkání mužských mystérií na téma Muž a jeho rodina v kontextu pohanství. Všem členům a lidem, již se zasloužili o pořádání nějakého projektu, byla zaslána přáníčka ke slavnostem zimního slunovratu (Yule).

4.      Struktura

Při zahájení činnosti byl počet členů společnosti 22. Po půlroce činnosti stoupl jejich počet na 30. Ke konci roku 2012 činí počet členů 36.

Za první rok činnosti uspořádala Č.P.S. 14 setkání V dobré společnosti, 7 přednášek, 3 bardské večery, 3 výlety s projektem Pohanské stopy, 1 koncert, 2 veřejné rituály kola roku, 1 filmové promítání, 1 křest bardské sbírky, 1 setkání ženských mystérií, 4 setkání mužských mystérií a vydala 3 čísla čtvrtletníku Kolovrat. Pravidelná účast na akcích V dobré společnosti činila průměrně 20 až 30 účastníků, podobný počet byl u přednášek a dalších akcí.

Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem, kdo se na projektech podíleli a stejně tak všem členům, přátelům a ostatním, kteří nám drží palce, za jejich přízeň.

Vaše Česká pohanská společnost

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

9 − eight =

Přihlaste se k odběru: