Rituál: Frey blót

Eurik a Vermarka

Je přibližně poledne.

Účastníci stojí shromážděni v kruhu, jsou oblečeni nejlépe v letních pestrých barvách. Vyzdobí květinami prostor na východním okraji kruhu, tím vyznačí obětiště.Kněz stojí v pozici runy Elhaz čelem k západu. Kněžka zapálí svíce a oheň. Ústředním bodem je západ, zde se odehrávají veškeré obětiny, volání bohů apod.

Kněz: Žehnám tomuto místu a vysvěcuji jej. Zapuzuji všechny nečisté a nepřátelské vlivy. Ať jsou naše mysli na tomto požehnaném místě také požehnány z naší vůle ve službě Freyrovi. Jako bůh Heimdall stráží most Bifrost, ať je toto místo dnes ochráněno před vší disharmonií.

Jeden z účastníků obejde kruh s kadidlem, další ho kropí vodou.

Kněz: Všemi 4 směry: Silou Elhaz světím toto místo a zapuzuji vše zlé!

Do poháru je nalita medovina.

Účastník 1: Připíjím na předky a jejich moc. (Napije se a symbolicky ulije.)

Účastník 2: Připíjím na duchy krajiny a jejich čarovnou krásu. (Napije se a symbolicky ulije.)

Účastník 3: Připíjím na bohy a jejich dobrou vůli. (Napije se a symbolicky ulije.)

Kněz či kněžka: Freyi, bože slunce, jenž bdíš nad počasím a dobrou úrodou, pane mužské síly a lidského potěšení, přišli jsme sem, abychom tě vzývali a obětovali ti. Bože slunečního kotouče, voláme tě!

Účastník: Vládce Álfheimu!
Všichni: Voláme Tě!

Účastník: Synu Njordův!
Všichni: Voláme Tě!

Účastník: Bratře Freyi!
Všichni: Voláme Tě!

Účastník: Pane z rodu Vanů!
Všichni: Voláme Tě!

Účastník: Milenče Gerdry!
Všichni: Voláme Tě!

Účastník: Pane Skídbladniru!
Všichni: Voláme Tě!

Účastník: Pane zlatého divočáka!
Všichni: Voláme Tě!

Účastník: Králi králů!
Všichni: Voláme Tě!

Účastník: Pane mužské síly!
Všichni: Voláme Tě!

Kněz či kněžka: Přijď mezi nás vzít si oběti, jež ti přinášíme. Ať sluneční paprsky, kterými vládneš, nesou léčivou sílu našich obětin tam, kde bude nejvíce třeba. Mocný a udatný bože, vzýváme tě.

Obětuje pohár medoviny.

Účastník: A přinášíme ti oběti. Ne krev, ale díl naší lidské práce a snahy, symbol naší oddanosti. Ať pomůže nám, bohům i lidem, proti všem, kdo by se protivili Asgardu či chtěli uškodit nám v Midgardu.

Kněz či kněžka: Freyi, přicházíme ze svobodné vůle a přinášíme ti dary. Prosím, přijmi naše oběti.
Všichni: Přijmi naše oběti!

Kdo chce provést specifickou obětinu, může ji zanechat u květinami ozdobeného obětiště.

Kněžka pozdvihne pohár a požehná vodám života.

Kněžka: Obětovali jsme ti, bože slunce. A jelikož dobro se oplácí dobrem, a štědrost štědrostí, žádáme tě nyní, abys požehnal tomuto poháru a naplnil nás silou a zdravím slunce a léta. Hle, vody života!

Kněžka nabízí pohár s požehnanou medovinou všem přítomným.

Kněžka: Vody života.

Ten, kdo pije: Frey! (Pozdvihne pohár a napije se.)

Kněz: Jezte a pijte! Jsme na hostině krále králů, pána slunce! (Pošle kolem koláče/chleba)

Kněžka: Obětovali jsme a vzdali jsme úctu bohu slunce. Oslavili jsme nejdelší den roku. Vraťme se domů posíleni a provázeni požehnáním bohů.

Kněz (čelem k západu v pozici Elhaz): Freyi, mocný pane slunce. Děkujeme ti za tvou přítomnost a tvé požehnání. Na cestě do Asgardu nes, prosím, modlitby a přání nás, co dlíme v Midgardu. Sláva ti, Freyi, a na shledanou.
Všichni: Sláva! A na shledanou!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

14 − 11 =

Přihlaste se k odběru: