Přednáška: Řecké mysterijní kulty

Viktor Junek

Sedmého března se konala přednáška pana docenta Radka Chlupa, jejímž tématem byly Řecké mysterijní kulty. Docent Chlup je předním odborníkem na náboženství starého Řecka, významným pražským religionistou, učitelem na Ústavu filosofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy[1], překladatelem ze staré řečtiny a autorem řady odborných publikací. I přes svoji značnou vytíženost přijal naše pozvání a uvolil se poskytnout Č. P. S. něco svých obsáhlých znalostí.

Přednáška proběhla v prostorách pražské čajovny Šamanka. Většina účastníků se sešla lehce po sedmé hodině a zhruba ve čtvrt na osm tedy mohla naše dvouhodinová večerní cesta starověkým Řeckem začít. V úvodu přednášky jsme byli seznámeni se základním vymezením tématu. Zjistili jsme, jak se lišily kulty mysterijní od běžného náboženství řeckých obcí. Po krátkém přiblížení historického a geografického kontextu jsme se dostali k hlavní části přednášky, kterou byly mysterijní kulty oblasti centrálního Řecka v dobách před rozkvětem helénismu. Mezi těmi dominovala slavná Eleusinská mystéria zasvěcená bohyni Démétér. Ta každoročně probíhala v chrámovém komplexu v blízkosti Atén nepřetržitě téměř dva tisíce let. V další části přednášky, která byla částečně zaměřena na zodpovídání konkrétních dotazů posluchačů, jsme se dozvěděli o dalším významném proudu řeckých mystérií. Tím byly kulty živé zejména v odlehlých oblastech řeckého světa a mezi skupinami různých alternativců tehdejší doby. Většina z nich byla zasvěcena Dionýsovi, díky čemuž je patrné, že šlo o poněkud divočejší záležitosti než v kultech Deméteřiných.

Věřím, že přednáška se povedla a líbila se i ostatním. Přeci jen z pozice organizátora to nemohu posoudit příliš objektivně. Docent Chlup se zdál být rovněž spokojen a je otevřen další  spolupráci. Různé detaily přednášky a dojmy z ní se potom někteří z nás odebrali krátce probrat do blízké hospůdky. Celý večer zanechal veskrze pozitivní pocit…


[1] Jde o oficiální podoby názvů obou institucí, odtud nesourodost pravopisu – pozn. autora

 

CELÁ GALERIE

gallery.

“ src=“https://kolovrat.pohanskaspolecnost.cz/wp-content/plugins/ckeditor-for-wordpress/plugins/wpgallery/images/spacer.gif?t=E7KC“ title=“gallery ids=“331,332″“ /> 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

5 × four =

Přihlaste se k odběru: