Krátce z přednášky o runách

Jakub Achrer

Na začátku května se v Praze odehrála třetí přednáška ze seriálu Základy pohanské praxe. Byla věnována runám. Navazovala na přednášku předchozí, která popisovala obřadní praxi v germánské tradici. Runám jsme vyčlenili samostatný díl, protože ačkoliv jsou integrální součástí germánské obřadní praxe, jedná se o samostatné a nesmírně široké téma.

O tom koneckonců všechny přesvědčila i naše přednášející, Šárka Sedláková. Bez teoretického úvodu a zbytečných řečí okolo rovnou oslovila publikum s otázkou, zda věří v magii. Zda ano, jak a do jaké míry. Interaktivní a přímo k věci byly i další části přednášky.

Zajímavá byla hra s runami, ke které Šárka pozvala celé publikum. Procházeli jsme celý starší futhark runu po runě a přemýšleli o tom, co která runa znamená v imaginárním domě. Představili jsme si prostě budovu a dávali ji do spojitosti s runovým systémem. Tedy nejen části domu a jeho vybavení, ale i jeho osudy, obyvatele, otázky vlastnického práva, pojištění proti živelným pohromám a další věci. Šárka nám takto ukázala, že runy jako celek dokáží popsat téměř cokoliv a že žádní dva lidé nemají ve stejné situaci úplně stejný výklad.

Na tom jsme viděli, že výklad je důležitý hlavně pro toho, koho se týká, protože odráží jeho mysl. Od toho byl už jen krůček k poznání toho, proč jsou vlastně runy prostředníkem mezi Bohy a lidmi. Šárka nám vysvětlila, jak fungují runy při aktivní magii, tedy snaze ovlivnit události, tak i při divinační praxi, tedy snaze zjistit o událostech či situaci informace prostřednictvím run. Toto byla pro mě nejzajímavější část přednášky, protože mi ukázala, že i runy jsou svého druhu iniciační systém, který se může zabydlet v duši jako spojení mezi člověkem a božskou realitou.

Druhá část přednášky byla jakýmsi přehledem toho, kam všude může futhark člověka zavést a jaké cesty existují. Tedy, že runy lze použít jako základ pro systém cviků i gest, které mohou pomoci pochopit a propojit se s jejich podstatou.

Magie run a jejich možnosti se zdají být skutečně obrovské. Ačkoliv se v publiku objevil jen jeden jediný člověk, který s runami nikdy nepracoval, myslím že jsem nebyl sám, komu se otevřely úplně nové obzory. Mně osobně obohatila zejména část věnovaná runovým zaklínacím formulím a sigiliím. Také k nim směřovala velká část dotazů a komentářů z publika.

Za důležitou považuju i krátkou odbočku do historie a úvahu o tom, že opravdu není na místě považovat runy a svastiku za symboly politického extrémismu, protože nacisté tyto symboly pouze zneužili pro agitaci a naopak pronásledovali ty, kteří jim chtěli ponechat jejich duchovní obsah.

Následovala obvyklá neformální diskuze v Kelt Meku, tentokrát v poměrně malém počtu. Samozřejmě přišel na přetřes i nedávný průzkum, který uspořádala ČPS, a který ukázal obrovské nepoměr mezi lidmi, kteří se k pohanským cestám hlásí a pro které jsou Bohové důležití do té míry, že považují za nezbytné pro ně i něco udělat. Snad to bude teprve generační obměna, která nás zbaví formalismu a vytvoří další cestu rozvoje obřadní praxi a oslav Bohů. Ne snad, že bychom se v debatách dobrali k čemukoliv konkrétnímu, ale jako obvykle jsem si i z této části programu odnesl mnoho námětů k přemýšlení.

Tímto děkujeme Šárce, že vážila cestu a připravila si pro nás tak obsáhlou a zajímavou přednášku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

3 × 5 =

Přihlaste se k odběru: