Slunovratová zpráva 2015

1. Základní údaje

 

Název:                         Česká pohanská společnost

 

Sídlo společnosti:       460 06 Liberec, Červeného 611,

od 15. ledna 2014 Františkovská 132/14, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

 

Právní forma:              zapsaný spolek

 

Identifikační číslo:       227 52 609

Společnost je zapsána u Odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra v Praze.

 

Datum založení:           20. února 2012

 

Česká pohanská společnost vznikla v únoru 2012 jako občanské sdružení s cílem pořádat akce různého typu pro pohanskou veřejnost a sloužit jako platforma pro další projekty, pro setkávání lidí z pohanské komunity a vzájemné poznávání se.

 

2. Orgány společnosti:

 

Rada České pohanské společnosti má nyní 18 členů.

 

Předsedkyně:                        Jarmila Cikánková

Členský zástupce:                Jindřich „Gin“ Prousek

Nové členky rady:                Kristýna “Zebra” Prousková – projekt Čarodílny

Aneta Fojtíková – pořádání setkání V pražské dobré společnosti

 

3. členství

 

počátek roku 2012                                           22 členů

konec roku 2012                                              36 členů

konec roku 2013                                              56 členů

konec roku 2014                                              64 členů

konec roku 2015                                              69 členů

 

4. souhrn

 

Za čtvrtý rok existence Č.P.S. jsme uspořádali 26x setkání V Dobré společnosti (z toho 12x Praha, 1x Ostrava, 2x Hradec Králové, 4x Brno, 3x Olomouc, 2x Plzeň, 2x Pardubice ), 7x přednášek v rámci cyklu Začínáme s pohanstvím, 3x koncert, 3x návštěva kina, 2x setkání v rámci projektu Pohanská rodina, 2x rituály pro členy, 1x veřejný rituál, 1x mužská mystéria, 1x Bardský víkend, 1x členská schůze, 2x schůze rady Č.P.S., 1x kosení luk, 1x návštěvy studánky spojené s úpravou prostoru, 1x výlet Pohanských stop, 1x čištění koryta potoka, 1x Sladké Yule,  1x sbírka Dejme sýčkům na budku.

 

V roce 2015 jsme celkem uspořádali na 56 různých akcí a aktivit.

 

5. Zpráva o činnosti společnosti

 

Vážení členové a členky České pohanské společnosti, drazí pohané! Je mou milou povinností ohlédnout se do uplynulého roku a sečíst naše skutky. Není jich málo! Od minulého zimního slunovratu do toho dnešního jsme uspořádali či se účastnili celkem 56 akcí – to jest v průměru více než jednu týdně! Kromě těchto setkání v dobré společnosti, workshopů bylinkářské gildy, ekologických akcí, výletů, mystérií, přednášek a rituálů, koncertů a Bohové vědí, čeho všeho ještě máme svůj časopis Kolovrat, ve kterém vyšlo mnoho úctyhodných článků, básní, rozhovorů a reportáží. Dále spravujeme několikery webové a facebookové stránky, ať již celočépéeskové, nebo ty Svědků času, Pohanských stop, Pohanské rodiny, Bylinkářské a Bardské gildy, Ovčí studánky a donedávna i Studentského kruhu.

 

Dovolte mi, abych vás nyní provedl uplynulým rokem a připomněl ony společně strávené časy:

 

Loňský zimní slunovrat nás zastihl v ulicích několika měst, kde jsme rozdávali pohansky tvarované cukroví a přáli sousedům hezký Slunovrat.  V lednu jsme se společensky vyžili při setkání V dobré společnosti v Brně a v Praze. Podíleli jsme se na Setkání za pokojné soužití uspořádané na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 17. ledna pak Airis v rámci Mužských mystérií zocelil vůli i svalstvo našich mužů nočním přechodem Orlických hor. Přelom ledna a února patřil přednáškám a hlavně hojně navštívenému veřejnému rituálu k oslavě svátku Imbolc ve východočeských Libčanech.

 

Únor byl spíše odpočinkový a klidný měsíc rozjařený jen jediným setkáním V dobré společnosti a to v Praze.

 

Zato bující jaro v březnu nalilo nejen pupence keřů a stromů, ale vlilo i chuť k práci a kvas do pohanských srdcí: V dobré společnosti jsme si připili v Pardubicích, Praze, v Brně, v Olomouci i v Plzni. Za kulturou jsme organizovaně došli do biografů v Ostravě, Hradci Králové a Praze na film Píseň moře. A protože samá zábava a žádná práce kazí lidský charakter, tak jsme v rámci ostarových oslav důkladně vyčistili 3 kilometry koryta Piletického potoka v Hradci Králové. Pražané nezůstali pozadu a hned víkend na to uklidili a zrekonstruovali jezírko Ovčí studánky v Divoké Šárce.

 

Dubnovým přeháňkám jsme připili V pražské dobré společnosti. Kačka se Zahradou uspořádali výlet s drobotinou a dorostem na Křivoklátsko v rámci projektu Pohanská rodina. A z Rakouska a Francie přijela vzácná návštěva Siggy a Guillome, kteří pod naší patronací zahráli koncert Dvou harf.

 

V květnu se Dobrá společnost sešla v Praze a v Brně a v rámci festivalu Pohanské jaro zahrál a zazpíval Tomáš Kočko s orchestrem.

 

Muzikální naladění přetrvalo i v červnu, kdy byla pražská Dobrá společnost venkovní a hudební, to, jestli se zpívalo a hrálo i V dobrých společnostech v Olomouci a Ostravě, mi ale není známo.

V červenci odstartoval úspěšný cyklus přednášek: Začínáme s pohanstvím, který měl za úkol představit hledajícím a relativně málo zkušeným pohanům úplné základy jednotlivých tradic. Posluchači si měli možnost odnést základní povědomí o tom, jak to v dané tradici chodí, co mohou čekat a na co se připravit. Získali znalosti o Bozích, mýtech a svátcích, které se slaví. Nejdůležitější byly obecně části věnované praxi. Posluchači se dozvěděli nejen, jak vypadá skupinová praxe a co se při ní děje, ale také jak mohou začít dělat svoje vlastní obřady nebo čím se do začátku inspirovat. První přednášku na staroslavném Vyšehradě si vzal na starosti Zahrada a nazval ji Úvod do pohanství. No a protože z dlouhého přednášení a poslouchání jednomu vyprahne, konalo se i v červenci v Praze setkání V dobré společnosti.

 

První srpen jsme oslavili dvojitě – jednak uspořádáním dětské oslavy Lughnasadu, jednak rituálem pro členy a blízké přátele v rámci festivalu v Nasavrkách. Čtvrtého srpna pak Vitoslav odpřednášel druhou část cyklu Začínáme s pohanstvím: Slovanské rodnověří.Pohanskými stopami jsme se vypravili Krajinou K.H. Máchy. Dobré společnosti se sešly v Praze a v Pardubicích.

 

V září zazářil Airis ve třetí části Začínáme s pohanstvím svou zevrubnou přednáškou o Současném druidství. Pomohli jsme Arnice pokosit louku pod Lipskou horou. V dobré společnosti jste se v září mohli nacházet v Praze v hospodě a v Plzni u rybníka. Poslední den měsíce pak patřil premiéře Pohanského hudebního večera.

 

V říjnu jsme dokázali uspořádat dvě přednášky z cyklu Začínáme s pohanstvím. Nejprve nás šestého Alex Limberský seznámil s Animismem a šamanismem, a pakčtyřiadvacátého moje maličkost pohovořila o Čarodějnictví a eklektické wicce. Dobré společnosti se poveselily v Praze, Brně a Olomouci. 31.10., pak proběhla členská oslava svátku Samhain v kopcích u řeky Berounky.

 

Listopad jsme zahájili charitativně a rozhodli se, že Dáme sejčkům na budku. Tedy, že vybereme nějaké peníze, abychom zlepšili hnízdební možností sýčků. Podařilo se nám shromáždit 2 500,- Kč a za to už nějaká ta budka bude! Předposlední přednášku cyklu Začínáme s pohanstvím odvedl Adrian – tentokrát jsme se mohli dozvědět mnohé o Vlčím kultu. Podzimní zádumčivou náladu a čas usebrání využila Bardská gilda k uspořádání bardského víkendu ve Sloupu v Čechách. Soudě dle vyjádření účastníků to byl plodný a inspirativní víkend. Kromě pražské Dobré společnosti v listopadu proběhla volební schůze Rady Č.P.S., která na rok zvolila staronovou předsedkyni Jarmilu Cikánkovou (Long live the Queen!) a členská schůze Č.P.S., kde jsem byl znovuzvolen já, Jindra “Gin” Prousek, jakožto členský zástupce. Děkuji všem za důvěru, kterou jste mi poskytli přesto, že mne na této pozici již rok máte.

 

V prosinci jsme se uchýlili do vyhřátých hospůdek do Dobrých společností v Hradci Králové a v Praze. O důstojné zakončení přednáškového cyklu Začínáme s pohanstvím se postaral Managarm s Ásatrú. A letošní zimní slunovrat, s tím, jak se kolo otáčí, nás opět zastihne v ulicích několika měst, kde v rámci Sladkého Yule rozdáme pohanské cukroví a popřejeme sousedům hezký Slunovrat.

 

V tomto roce se proměnila Rada Č.P.S. – Opustil ji Jirka Rys, jehož projekt Studentského kruhu potřeboval ke svému fungování v akademickém prostředí nezávislost na jakékoli organizaci. Přibyly Kristýna “Zebra” Prousková, která bude pořádat projekt Čarodílny a Aneta Fojtíková, která má na starosti organizování setkání V pražské dobré společnosti.

 

A nač se můžeme těšit příští rok?

 

Formuje se pohanské hudební těleso z vlastních zdrojů, spousta setkání V dobrých společnostech ve spoustě měst. Otevírá se nový projekt Čarodílny, kde budeme tvořit vlastní pohansky užitečné výrobky, další cyklus přednášek, výlety, koncerty a alespoň jeden plně veřejný rituál a další pro členy ČPS.

 

Tímto chci ještě jednou poděkovat všem, kdo se na projektech podíleli a stejně tak všem členům za jejich podporu. Také děkuji všem přátelům a ostatním, kteří nám drží palce a přeji Vám všem krásné svátky slunovratu.

za Českou pohanskou společnost

Jindřich “Gin” Prousek, členský zástupce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

twelve + four =

Přihlaste se k odběru: